Khoa Ngoại ngữ
Sư phạm Tiếng Anh - Cao đẳng

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 52

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường ĐH An Giang 2017 Niên lịch đào tạo Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009 Tham khảo Hiện có http://baotintuc.vn/giao-duc/bo-giao-duc-ra-tieu-chuan-cho-giao-vien-tieng-anh-20140226172504312.htm
3 1998 Tham khảo Hiện có http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=7342&Keyword=11/1998/QH10

2. COS101 - Tin học đại cương (*) 6 Lê Xuân Phi (lxphi@agu.edu.vn), Lê Trung Thư (

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Hiện có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

3. PSY101 - Tâm lý học đại cương 6 Trần Thị Huyên; tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

4. PED117 - Giáo dục học 19 Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
4 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
8 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có
9 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
10 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
11 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
12 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
13 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
14 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
16 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
18 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998

5. PHT101 - Giáo dục thể chất (*) 20 Bộ môn Giáo dục thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9824
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725 (Năm 2017)
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

9. HCM101 - Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có ebook: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

13. FSL102 - Tiếng Pháp 2 (*) 5 Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

14. CHI102 - Tiếng Trung 2 (*) 6 Lý Văn Hà (lvha@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

15. PSY103 - Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm 6 Trần Thị Diễm Thuý (ttdthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Văn Thông 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2015 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng 2007 NXB Thế giới Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Lê Thị Phiên, ... [và những người khác] 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có TV hiện có: Sư phạm học tiểu học/ Nguyễn Đình Chỉnh, Nguyễn Văn Lũy, Phạm Ngọc Uyển/ NXB Giáo dục/ năm 2008, 4 quyển
6 Nguyễn Kế Hào (chủ biên) - Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

16. PED118 - Giáo dục học - ĐH GDTH 8 Trần Thị Diễm Thúy (ttdthuy@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa 2008 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp 2011 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
4 Nguyễn Hữu Hợp Đại học Sư phạm 2015 Tham khảo vie Hiện có
5 Nguyễn Thị Quy 2007 Giáo Dục Tham khảo vie Hiện có
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
7 Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: Tập 1: (3) 2008 Tập 2: (3) 2011
8 Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Hữu Dũng 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có

17. LAS501 - Ngữ âm 1 7 NGUYỄN THỊ THÙY DAO, nttdao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Marks, J. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 S, J. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có: English Pronunciation in use : Elementary : Self - study and classroom use / Jonathan Marks. - H. : Từ điển Bách Khoa , 2011
3 Paulette Dale, Lilian Poms 2005 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
4 Lisa Mojsin 2009 Barron's Tham khảo eng Hiện có
5 Baker, A. 2007 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
6 Baker, A. 2008 Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2901
7 Amy Gillett 2004 Language Success Press Tham khảo eng Hiện có

18. LAS502 - Ngữ âm 2 6 NGUYỄN THỊ THÙY DAO, nttdao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 HanCook, M. 2003 Cambridge: Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2011 (NXB Từ điển Bách Khoa)
2 Baker, A. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Baker, A. 2008 Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2901
4 Paulette Dale, Lilian Poms 2005 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
5 Lisa Mojsin 2009 Barron's Tham khảo eng Hiện có
6 Amy Gillett 2004 Language Success Press. Tham khảo eng Hiện có

19. LAS503 - Ngữ pháp 1 10 PHAN THỊ THÙY DUNG, ĐẶNG QUANG ĐIỂM

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Eastwood, J. 2014 New York: Oxford University press Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Yule, G. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Fuchs, M. & Bonner, M. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994 fahasa (2012)
4 Fuchs, M., Bonner, M. & Westheimer, M . 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994 Fahasa (2012)
5 Maurere, J . 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
6 Schoenberg, I. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
7 Schoenberg, I. & Maurere, J. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
8 Hewings, M. 2013 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
9 Murphy, R. 2015 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 2010 fahasa (2015)
10 Swan, M. 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 1995 fahasa (2005)

20. LAS504 - Ngữ pháp 2 6 Trương Như Ngọc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Eastwood, J. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 Azar, B. S., & Hagen, S. A. 2009 NY: Longman Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Eastwood, John 2002 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Jones, L. 1992 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo vie Hiện có
5 Murphy, R. 2012 University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Swan, M. 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 1995 fahasa (2005)

21. LAS526 - Dẫn luận ngôn ngữ 5 Thái Hưng, Đỗ Thái & Thanh Giang

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thái Hưng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Finch, G. 2000 Macmillan Press. London Tham khảo eng Hiện có
3 Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. 2003 Boston: Adsworth Thomson Corporation Tham khảo vie Hiện có
4 Finch, G. 2000 Macmillan Press. London Tham khảo vie Hiện có
5 Tô Minh Thanh 2007 Đại học Quốc gia Tham khảo eng Hiện có đã scan

22. GSK101 - Nghe - Nói 1 5 Chau Soryaly, Tô Nguyễn Phương Loan, Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Jaimie Scanlon 2015 2nd ed. - New York : Oxford University Press , 2015 Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Flint C. & Flockhart J. 2013 Harper Collins Publisher Tham khảo eng Hiện có
3 Schoenberg E. I. 2010 Longman Tham khảo eng Hiện có
4 Flint C. & Flockhart J. 2013 Harper Collins Publisher Tham khảo eng Hiện có
5 Scanlon J. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có

23. GSK103 - Nghe - Nói 2 5 DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC, ĐỖ THỊ NGỌC NHI

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brooks, Margaret. 2011 Oxford University Press Giảng dạy chính vie Hiện có
2 S. Solorzano, H. & P. L. Schmidt,J. 2009 Pearson-Longman. Tham khảo vie Hiện có GV không có cung cấp pass để mở http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7947 fahasa
3 Richards, Jack C. 2003 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7948
4 Craven, M. 2008 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Cusack, B. & McCarter, S. . 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan

24. GSK102 - Đọc - Viết 1 7 Nguyễn Thị Ánh Gương, Trương Như Ngọc,

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Sarah, L. 2015 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Sarah, L. 2011 Oxford: Oxford University Press Tham khảo vie Hiện có
3 Cusack Browkal, M. 2004 Boston: Heinle Tham khảo eng Hiện có
4 Folse, S. K, Vokoun, M. A. and Solomon, V. E. 2010 Heinle Cengage learning Tham khảo vie Hiện có
5 Oshima, A., & Hogue, A. . 2006 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có có ebook http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10505
6 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo vie Hiện có
7 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 McVeigh, J. & Bixby, B. 2012 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Browkal, M. 2004 Boston: Heinle Tham khảo eng Hiện có
3 Folse, S. K, Muchmore-Vokoun, A., & Solomon, V. E. 2005 Boston: Heinle Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Hewings, M. 2012 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Thaine, C. 2012 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lebeau, C. & Harrington, D. 2009 Macmillan Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Comfort, J. 2004 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Grussendorf, M. 2007 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7804
4 Oulton, N. B. 2007 Howtobooks Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7811
5 Mandel, S. 2000 Thomson Learning. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7800
6 Storz, C. 2002 Evry France Tham khảo eng Hiện có https://people.engr.ncsu.edu/txie/publications/oral_presentation_skills.pdf
7 Williams, E. J. 2008 Macmillan Publishers Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7814
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ritnimit, Joshua James 2006 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7267 Video Clips của Sách Job Interview & Career Skills
2 Wilson, Robert F. 2004 First News Tham khảo eng Hiện có
3 Mai Khắc Hải 2002 Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Minh Hân 2010 Nhà xuất bản Thời Đại Tham khảo eng Hiện có

28. COA515 - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy – SPTA 5 ThS Phan Thị Minh Tuyền, ThS Nguyễn Thị Du

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lewis, G. 2010 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7492
2 Motteram, G. 2013 UK: British Council. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7495
3 Examtime 2015 Examtime.com Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7493
4 Mills, S. C. 2006 United States: Pearson Education, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8027
5 Dudeney, G., & Hockley, N. 2007 Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8028 fahasa

29. GSK301 - Nghe - Nói 3 6 Chi No Na, Dương Thị Diễm Phúc,....

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Craven, M., & Sherman, D. K. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G., & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
3 Catt, C. . 2010 Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo vie Hiện có
4 University of Cambridge 2008 Tham khảo eng Hiện có
5 University of Cambridge 2008 Tham khảo eng Hiện có
6 Hanreddy, J., & Whalley, E. 2007 Silver edition.McGraw Hill. Tham khảo eng Hiện có

30. GSK303 - Nghe - Nói 4 5 Đỗ Thị Ngọc Nhi, Lê Đỗ Thái

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
3 Karen E. Kovacs 2011 HarperCollins Publisher Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7933
4 Miles Craven 2008 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
5 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo vie Hiện có

31. GSK542 - Nghe - Nói 5 11 NGÔ NGỌC HÒA, nnhoa@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Carlin E. S. 2015 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Caplan, N. A., & Ward, C. S. . 2011 Oxford: Oxford University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
4 Obee Bob E. V 2008 Express Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Thomas B. & Mathews L 2013 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Thomas B. & Mathews L. 2013 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
7 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932
8 Esol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có ebooks
9 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
10 Rook-Hart, G. & Jakeman, V 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
11 Sol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có

32. GSK302 - Đọc - Viết 3 5 Bùi Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Dung,....

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G., & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
3 Wegmann, B., & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7945 (Đường link này không phải của tài liệu)
5 Juan, Z. 2011 Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Gary Adam & Terry Peck 2001 Adam & Austen Press-Sydney Tham khảo eng Hiện có
3 Richard Brown & Lewis Richards 2011 Delta Publishing Tham khảo eng Hiện có
4 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 CambridgeUniversity Express. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
5 Miles Craven 2008 . Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
6 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có

34. GSK543 - Đọc - Viết 5 5 Diễm Phúc, Xuân Bình, Ngọc Ánh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Caplan, N. A., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
3 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 Esol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có
5 Juan, Z. 2011 Vietnam: Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brown, H. D. 2007 Pearson Education ESL Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8022
3 Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. 2011 Oxford University Press: China Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8019
4 Diane, L. 2004 Oxford University Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8023 fahasa
5 Nunan, D. 1991 Prentice Hall International English Language Teaching Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8024

36. PED505 - Phương pháp giảng dạy 2 10 ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ThS Ngô Ngọc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Roger, G., Diane, P., and Steve, W, 1995 Heinemann. The Bath Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brown, M.D. 2001 (2nd edition) NY: Longman Tham khảo eng Hiện có
3 Doff, A. 1988 Cambridge: CUP Tham khảo eng Chưa có fahasa
4 Hammer, J. 1991 Teaching Tham khảo eng Chưa có
5 Larsen-Freeman, D. 2000 Teaching: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Nunan, D. 2001 New York: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
7 Diane, L. 2004 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8023 fahasa
8 Nguyễn Bằng, et al 2003 Hà Nội: Bộ giáo dục Tham khảo eng Hiện có
9 Scott, A. W. & Ytreberg, H. L. 1997 New York: Longman Tham khảo eng Hiện có
10 T.Linse, C. 2005 New York: McCraw- Hill Tham khảo eng Hiện có

37. PED506 - Phương pháp giảng dạy 3 11 ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ThS Ngô Ngọc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyen,B. et al 2003 Ha Noi:MOET. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Susan, H. 1998 Oxford Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Wendy, A. S. and Lisbeth, H. A. 2008 Oxford. Giảng dạy chính eng Chưa có
4 Brown, M.D. 2001 (2nd Ed.). NY: Longman Tham khảo eng Chưa có
5 Doff, A. 1988 Cambridge: CUP. Tham khảo eng Chưa có fahasa
6 Hammer, J. 1991 Tham khảo eng Hiện có
7 Larsen-Freeman, D. 2000 Teaching: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
8 Nunan, D. 2001 New York: Prentice Tham khảo eng Hiện có
9 Slattery, M. and Willis, J. 2003 Oxford Tham khảo eng Hiện có
10 Vale, D. with Feunteun, A. 1996 Cambridge University Press. Tham khảo eng Hiện có
11 Handout from workshop 2010 Can Tho Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7769
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Moon J. 2006 Macmillan Heinemann English Language Teaching Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Slattery, M. and Willis, J. 2003 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Handout from workshop 2010 Can Tho University Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7769
4 Susan, H. 1998 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Wendy, A. S. and Lisbeth, H. A. 2008 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Turabian, K. L. 2005 The University of Chicago Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7941
2 Raign, K.R. 2006 Instructor’s ed. Tham khảo eng Chưa có
3 Cothari. C.R. 2004 New age international, Ltd. Publisher Tham khảo eng Hiện có
4 Julie, R. 2007 Michael Rosenberg Tham khảo eng Hiện có
5 Karl, W. 2007 Inc. Tham khảo eng Chưa có fahasa
6 Robert, G. 2006 Yale University Press Tham khảo eng Hiện có

40. PED676 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH 43 Nguyễn Phương Thảo, npthao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
5 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
8 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
11 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
12 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
14 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
15 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
16 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
17 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
18 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
19 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
20 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
21 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
22 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
23 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
24 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
25 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
26 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
27 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
28 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
29 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
30 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
31 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
32 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
33 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
34 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
35 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
36 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
37 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
38 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
39 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
40 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
41 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
42 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
43 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Newmark, P. (1988a) 1988 Hertfordshire: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
3 Newmark, P. (1988b) 1988 Hertfordshire: Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có Fahasa
4 Hồ Văn Hòa 1998 Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
5 Nguyễn Quốc Hùng 2007 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo vie Hiện có
6 Trương Quang Phú 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2007
2 Hoàng Long, Hoàng Lân 2005 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2010
3 Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn 2007 Giáo dục Giảng dạy chính vie Chưa có Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
4 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Bộ giáo dục và Đào tạo 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2006
6 Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
7 Phạm Thị Chỉnh 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2005
8 Nguyễn Lăng Bình 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
9 Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu 2000 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1998
10 Ông Huỳnh Huy Hoàng 2008 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
11 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
12 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
13 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
14 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
15 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Tham khảo vie Chưa có Không tìm thấy
20 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường ĐH An Giang 2016 Trường ĐH An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7942
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
3 Diane, L. 2004 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8023 fahasa
4 Nguyễn Bằng, et all 2003 Hà Nội: Bộ giáo dục Tham khảo eng Hiện có
5 Scott, A. W. & Ytreberg, H. L. 1997 New York: Longman Tham khảo eng Hiện có
6 T.Linse, C. 2005 New York: McCraw-Hill Tham khảo eng Hiện có
7 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 780.7/Â120-L4/2010 (10) 780.7/Â120-L5/2012 (10) 780.07/Â120-L6/2006 (4) 780.07/Â120-L7/2006 (4) 780.07/Â120-L8/2004 (9) 780.07/Â120-L9/2006 (4)
8 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

46. LAS520 - Dịch thuật 2 5 Thái Hưng, Phương Loan, Nhật Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Peter Newmark 1988 Prentice Hall Tham khảo eng Hiện có
3 Hồ Văn Hòa 1998 Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Quốc Hùng 2007 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo eng Hiện có
5 Trương Quang Phú 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Clipson. S. 1998 David Fulton Publishers Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Michael, A. 2005 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
3 David, J.H. 2008 Oxford University Press. Tham khảo eng Chưa có
4 Micheal, A., Hughes, J., Manuel J. 2008 Oxford University Press. Tham khảo eng Chưa có fahasa
5 2011 Can tho university Tham khảo eng Hiện có

48. GSK544 - Nghe - Nói 6 9 NGÔ NGỌC HÒA, LÊ ĐỖ THÁI

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ewards L. & NewBrook J. 2014 Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Burgess, S., Thomas, A. 2014 Pearson Education Limited. Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
3 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
4 Obee Bob E. V. 2008 Express Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Mann, M., Knowles, S. T. 2008 Macmillan Education Inc Tham khảo eng Hiện có Đã scan
6 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057
7 Cusack, B., McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có đã scan
8 Stephens M. & Gude K. 2015 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
9 Doff A., Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa

49. GSK545 - Đọc - Viết 6 5 Nguyễn Thị Ánh Gương

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Burgess, S., Thomas, A. 2015 England: Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có Đã Scan
2 Cusack, B. & McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc Tham khảo eng Hiện có đã scan
3 Doff, A. & Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
4 Mann, M. & Taylore-Knowles, S. 2008 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan
5 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057

50. LAS505 - Ngữ pháp 3 4 Nguyễn Thị Ánh Gương, ntaguong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Yule, G. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 Hewings, M. 2013 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
3 Murphy, R. . 2012 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Swan, M. . 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1995 fahasa (2005)

51. BAS501 - Văn hóa các nước ASEAN 7 Chau Soryaly, csoryaly@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ember, M., & Ember, C, R. 2001 Macmillan Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7952
2 Phillips, D., A., 2006 Infobase Publishing Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Acharya Amitav 2001 ASEAN and the problem of regional order. London. Tham khảo eng Hiện có
4 Kang, David C.,. 2003 International Security 27, no.4, Spring, pp. 57-85. Tham khảo eng Hiện có
5 Reid, Anthony. 1999 Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 27, No. 1, , pp. 7-23. Tham khảo eng Hiện có
6 Amitav Acharya 2005 Weatherhead Working Paper No. 05-05, July. Tham khảo eng Hiện có https://www.jstor.org/stable/3078589?seq=1#page_scan_tab_contents
7 Hall, Kenneth R 2001 in: Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 29, No. 1, pp. 87- Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/publication/233592927_The_roots_of_ASEAN_Regional_identities_in_the_strait_of_Melaka_region_circa_1500_CE
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Barrow. M. 2014 Giảng dạy chính eng Hiện có Project Britain http://projectbritain.com/
2 Clack, G. 1997 The US Information Agency Giảng dạy chính eng Hiện có http://usa.usembassy.de/etexts/factover/homepage.htm
3 Minister of Citizenship and Immigration Canada 2012 Minister of Citizenship and Immigration Canada Giảng dạy chính eng Hiện có citizenship.http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/discover.pdf
4 O'Driscoll, J 1995 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Taku Rosie Tarko 2007 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Giảng dạy chính eng Hiện có