Khoa Ngoại ngữ
Sư phạm Tiếng Anh - Đại học

Thông tin cán bộ phụ trách

Nguyễn Thị Bích Châu
ntbchau@agu.edu.vn

Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 69

1. Giới thiệu ngành – SP TA (ENG115) Ngô Ngọc Hòa (nnhoa@agu.edu.vn); Trương Th

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brown H. D 2002 Longman Giảng dạy chính eng Hiện có
2 BM PPGD tiếng Anh, K. NN 2018 Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Sydeney G. D & Kneale E. P. 2001 Oxford University Press Inc., Tham khảo eng Hiện có
4 Wyner G. 2014 An Inprint of the Crown Publishing Group, a Division of Random House LLC, a Penguin Random House Company Tham khảo eng Hiện có
5 Pham, V.V., Vu, V, C., Nguyen, Q., & Nguyên, H.N 2010 Quân Đội Nhân Dân Tham khảo vie Hiện có
6 Harboe, T. & Mullen, R.V 2007 University of Copenhagen Tham khảo eng Hiện có
7 Oxford L. R 1990 Heinle & Heinle Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ môn Tin học 2012 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Mark Dodge, Gaig Stinso, Đoàn Công Thông,Trần Ngọc Hoa 2003 Trẻ Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Trịnh Anh Toàn, Hồng Oanh 2000 Đà Nẵng Tham khảo vie Hiện có
4 Busby, M. Learn 2004 Texas: Wordware Publishing, Inc Tham khảo eng Chưa có
5 PTS Learning Systems 2003 Pennsylvania: Bucknell University Tham khảo eng Chưa có
6 Nguyễn Đình Tê 2000 Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Chưa có Hiện có: New perspectives on Microsoft Powerpoint 2000 comprehensive S. Scott Zimmerman, Beverly B. Zimmerman. - Boston, MA : Course Technology , 2001.

3. Tâm lý học đại cương (PSY101) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2015 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2699
2 Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương 2013 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2016
3 Nguyễn Công Khanh 2016 ĐHSP Tham khảo vie Chưa có
4 Bùi Văn Huệ 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Trần Trọng Thủy 1998 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Trọng Thủy, Phạm Minh Hạc, Phạm Hoàng Gia, Nguyễn Quang Uẩn 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có

4. Giáo dục học 1 (PED101) Trần Thị Lan Anh ; ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Đỗ Công Tuất 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/628
2 Bùi Thanh Huyền Giáo dục 2006 Tham khảo vie Hiện có
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương 2017 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
6 Thái Duy Tuyên 2003 Đại học sư phạm Tham khảo Hiện có

5. Giáo dục Thể chất (*) (PHT101) Bộ môn Giáo dục Thể chất

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái 2008 Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Trần Thị Thảo Trang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
3 Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Nguyễn Kim Minh 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới 2010 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
6 Đặng Ngọc Quang 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2004 Đang xử lý (năm 2010)
7 Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh 2003 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có: 2004 Giáo trình bơi lội
8 Trường ĐHSP TDTT TPHCM 2009 Thể dục thể thao. Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có
9 Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt 2010 Đại học Sư phạm Hà Nội Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2003
10 Nguyễn Trần Phương Thảo 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
11 Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn 1980 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
12 Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn 1999 Thể dục thể thao Giảng dạy chính vie Hiện có
13 Ủy ban TDTT Việt Nam 2005 – 2008 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
14 Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2336-QD-BGDDT-2015-Hoi-khoe-Phu-Dong-toan-quoc-lan-thu-IX-2016-286345.aspx
15 NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN 2009 Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM Tham khảo vie Chưa có
16 Hồ Văn Tú 2016 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
17 Đỗ Chi 1984 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có
18 Đặng Ngọc Quang 2004 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
19 2003 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có: Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2009
20 Tổng cục thể dục thể thao 2004 Thể dục thể thao Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2011
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải 2016 Giáo dục Việt Nam Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2014
3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
4 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
5 2012 Tham khảo vie Hiện có http://www.hcmut.edu.vn/vi/event/view/van-ban-moi/666-thong-tu-so-6353bgddtgdqp-nga%CC%80y--26-tha%CC%81ng-9-nam-2012
6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2018
7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2014
8 Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163)
9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
10 Bộ tổng tham mưu cục quân huấn 2000 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
11 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng 2005 Quân đội nhân dân Tham khảo vie Hiện có
12 2015 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-18-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-day-danh-gia-ket-qua-hoc-Giao-duc-quoc-phong-an-ninh-289668.aspx
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh 2013-2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2017
2 Khoa Lý luận Chính trị 2018 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Cần kiểm tra lại http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7725
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
4 Bộ môn Triết học 2006 Đại học An Giang Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có năm: 2009
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Bộ môn Triết học 2004 Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm : 2008 đã scan 2014
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2016
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2012 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
6 Nguyễn Viết Thông 2003 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002
7 Bộ môn Triết học 2007 Lưu hành nội bộ Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/562 Hiện có: 2009

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM101) Bùi Thu Hằng. bthang@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... [và những người khác 2017 Chính trị quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) 2008 Lý luận Chính trị Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7162
3 Song Thành 2005 Lý luận chính trị Tham khảo vie Hiện có
4 Hội đồng Lý luận Trung Ương 2013 Chính trị quốc gia Tham khảo vie Hiện có Đang xử lý
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2017 Chính trị Quốc gia Giảng dạy chính vie Chưa có đang bổ sung
2 Đảng Cộng sản Việt Nam 2015 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
3 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 2016 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163
5 Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 1999 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2008

11. Tiếng Pháp 1 (FSL101) Th.S. Huỳnh Lê Thiên Trúc, hlttruc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle G 1995 Paris : Hachette. Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle G. et Menand R. 2009 Hachette, Paris Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet R. et al. 2003 Niveau débutant : CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Paris : Hachette Tham khảo other Hiện có

12. Tiếng Trung 1 (CHI101) Lý Văn Hà, lvha@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Dương Ký Châu 2010 Tổng hợp Giảng dạy chính other Hiện có Hiện có năm: 2012
2 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548
3 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
4 Yang Jizhou 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có Hiện có năm:2010 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
5 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 T.P Hồ Chí Minh: NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
6 Đại học Bắc Kinh; Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục . 2000 Trẻ Tp.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
7 Khang Ngọc Hoa, Lai Tư Bình 2000 Trẻ TP.HCM Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
8 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
9 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 NXB Trẻ TP.HCM Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

13. Tiếng Pháp 2 (FSL102) Châu Ngọc Yên Lê, Huỳnh Lê Thiên Trúc

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Capelle, G. 1995 France/Paris: Hachette Giảng dạy chính other Hiện có
2 Capelle Guy et Menand Robert 2009 France/Paris : Hachette. Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
3 Boulet Roxane et al. 2003 France / CLE International Tham khảo other Cần kiểm tra lại GV đã gởi file fahasa
4 Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng 2003 Thanh niên Tham khảo other Hiện có
5 Phạm Tuấn, Trần Hữu Tâm 1999 Trẻ Tham khảo vie Hiện có

14. Tiếng Trung 2 (CHI102) Lý Văn Hà, vha@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 YangJiZhou 2010 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 LiXiaoQi 2000 Trẻ TP Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7939
3 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 TP Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7938
4 Trần Hiền Thuần 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7548 Đang xử lý
5 Lý Hiểu Kỳ 2015 Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7937 Hiện có năm: 2017
6 Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh 2000 Trẻ TP. Hồ Chí Minh Tham khảo other Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7547

15. Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm (PSY102) Trần Thị Huyền. tthuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thanh Hùng 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/632?mode=full
2 Nguyễn Công Khanh 2016 NXB ĐHSP Tham khảo vie Cần kiểm tra lại Có trong dm bổ sung
3 John W. Santrock (Trần Thị Hương Lan – Biên dịch) 2007 NXB trẻ Tham khảo vie Yêu cầu mua mới
4 Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn 2014 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn 2004 Đại Học Sư Phạm. Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
6 Lê Văn Hồng 2008 Thế giới Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1996

16. Giáo dục học 2 (PED102) Trần Thị Lan Anh. ttlanh@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cúc 2005 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thị Mùi 2004 Hà Nội : Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
3 Trần Thị Hương 2014 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
4 Trần Thị Hương Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 2017 Tham khảo vie Hiện có
5 Trần Thị Hương 2017 Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Tham khảo vie Hiện có
6 Trần Thị Tuyết Oanh 2012 H. : Đại học Sư phạm Tham khảo Hiện có
7 Trần Thị Tuyết Oanh 2014 Hà Nội : Đại học sư phạm Tham khảo vie Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Bách Thắng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền (Đồng chủ biên) 2012 Đại học Kinh tế Quốc dân Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Phạm viết Vượng 2007 Đại học Sư phạm Hà Nội Tham khảo vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2005 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/bitstream/AGU_Library/7574/1/LUAT_GIAO_DUC_2005.pdf
5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2000 Tham khảo vie Hiện có https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
6 Đặng Bá Lãm 1998 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Chưa có
7 Nguyễn Ngọc Cẩn 2001 Thống kê Tham khảo vie Chưa có Hiện có: 938 mẫu soạn thảo văn bản quản lý, hành chính, tư pháp, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng / Lê Thành Châu hệ thống và chọn lọc. - Hà Nội : Tài chính , 2004
8 Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng 2002 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2000 đang xử lý 2016
9 Vương Thị Kim Thanh 2009 Thống kê Tham khảo vie Hiện có
10 Nguyễn Hữu Thân 2010 Lao động – Xã hội Tham khảo vie Hiện có
11 2010 Chính trị Quốc gia Tham khảo vie Hiện có

18. Ngữ pháp 1 (LAS503) PHAN THỊ THÙY DUNG, ĐẶNG QUANG ĐIỂM

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Eastwood, J. 2014 New York: Oxford University press Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm 2006
2 Yule, G. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Fuchs, M. & Bonner, M. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994 fahasa (2012)
4 Fuchs, M., Bonner, M. & Westheimer, M . 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1994 Fahasa (2012)
5 Maurere, J . 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
6 Schoenberg, I. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
7 Schoenberg, I. & Maurere, J. 2012 New York: Person Education Tham khảo eng Hiện có
8 Hewings, M. 2013 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
9 Murphy, R. 2015 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 2010 fahasa (2015)
10 Swan, M. 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 1995 fahasa (2005)

19. Ngữ pháp 2 (LAS504) Nguyễn Thị Ánh Gương, ntaguong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Eastwood, J. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 Azar, B. S., & Hagen, S. A. 2009 NY: Longman Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
3 Eastwood, John 2002 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Jones, L. 1992 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo vie Hiện có
5 Murphy, R. 2012 University Press Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
6 Swan, M. 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có 1995 fahasa (2005)

20. Ngữ âm 1 (LAS501) NGUYỄN THỊ THÙY DAO, nttdao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Marks, J. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 S, J. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có: English Pronunciation in use : Elementary : Self - study and classroom use / Jonathan Marks. - H. : Từ điển Bách Khoa , 2011
3 Paulette Dale, Lilian Poms 2005 Pearson: Longman Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
4 Lisa Mojsin 2009 Barron's Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
5 Baker, A. 2007 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
6 Baker, A. 2008 Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2901
7 Amy Gillett 2004 Language Success Press Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file

21. Ngữ âm 2 (LAS502) NGUYỄN THỊ THÙY DAO, nttdao@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 HanCook, M. 2003 Cambridge: Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2011 (NXB Từ điển Bách Khoa)
2 Baker, A. 2007 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Baker, A. 2008 Đồng Nai: Nhà xuất bản Đồng Nai Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2901
4 Paulette Dale, Lilian Poms 2005 Pearson: Longman Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
5 Lisa Mojsin 2009 Barron's Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
6 Amy Gillett 2004 Language Success Press. Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file

22. Nghe & Nói 1 (GSK101) Chau Soryaly, Tô Nguyễn Phương Loan, Nguyễn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Jaimie Scanlon 2015 2nd ed. - New York : Oxford University Press , 2015 Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Flint C. & Flockhart J. 2013 Harper Collins Publisher Tham khảo eng Hiện có
3 Schoenberg E. I. 2010 Longman Tham khảo eng Hiện có
4 Flint C. & Flockhart J. 2013 Harper Collins Publisher Tham khảo eng Hiện có
5 Scanlon J. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có

23. Nghe & Nói 2 (GSK103) DƯƠNG THỊ DIỄM PHÚC, ĐỖ THỊ NGỌC NHI

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Brooks, Margaret. 2011 Oxford University Press Giảng dạy chính vie Hiện có
2 S. Solorzano, H. & P. L. Schmidt,J. 2009 Pearson-Longman. Tham khảo vie Hiện có GV không có cung cấp pass để mở http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7947 fahasa
3 Richards, Jack C. 2003 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7948
4 Craven, M. 2008 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Cusack, B. & McCarter, S. . 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan

24. Nghe & Nói 3 (GSK301) Chi No Na, Dương Thị Diễm Phúc,....

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Craven, M., & Sherman, D. K. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G., & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
3 Catt, C. . 2010 Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo vie Hiện có
4 University of Cambridge 2008 Tham khảo eng Hiện có
5 University of Cambridge 2008 Tham khảo eng Hiện có
6 Hanreddy, J., & Whalley, E. 2007 Silver edition.McGraw Hill. Tham khảo eng Hiện có

25. Đọc & Viết 1 (GSK102) Nguyễn Thị Ánh Gương, Trương Như Ngọc,

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Sarah, L. 2015 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Sarah, L. 2011 Oxford: Oxford University Press Tham khảo vie Hiện có
3 Cusack Browkal, M. 2004 Boston: Heinle Tham khảo eng Hiện có
4 Folse, S. K, Vokoun, M. A. and Solomon, V. E. 2010 Heinle Cengage learning Tham khảo vie Hiện có
5 Oshima, A., & Hogue, A. . 2006 Pearson: Longman Tham khảo eng Hiện có
6 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo vie Hiện có
7 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có

26. Đọc & Viết 2 (GSK104) TRƯƠNG NHƯ NGỌC, tnngoc@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 McVeigh, J. & Bixby, B. 2012 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Browkal, M. 2004 Boston: Heinle Tham khảo eng Hiện có
3 Folse, S. K, Muchmore-Vokoun, A., & Solomon, V. E. 2005 Boston: Heinle Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2010
4 Hewings, M. 2012 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
5 Thaine, C. 2012 Cambridge: Cambridge University Press Tham khảo vie Hiện có

27. Đọc & Viết 3 (GSK302) Bùi Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Dung,....

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G., & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
3 Wegmann, B., & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7945 (Đường link này không phải của tài liệu)
5 Juan, Z. 2011 Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo eng Chưa có Hiện có: IELTS : Reading strategies for the IELTS test / Vệ Đông Trần Chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2014.
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lebeau, C. & Harrington, D. 2009 Macmillan Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Comfort, J. 2004 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Grussendorf, M. 2007 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7804
4 Oulton, N. B. 2007 Howtobooks Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7811
5 Mandel, S. 2000 Thomson Learning. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7800
6 Storz, C. 2002 Evry France Tham khảo eng Hiện có https://people.engr.ncsu.edu/txie/publications/oral_presentation_skills.pdf
7 Williams, E. J. 2008 Macmillan Publishers Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7814
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ritnimit, Joshua James 2006 Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7267 Video Clips của Sách Job Interview & Career Skills
2 Wilson, Robert F. 2004 First News Tham khảo eng Hiện có Đã scan
3 Mai Khắc Hải 2002 Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có
4 Nguyễn Minh Hân 2010 Nhà xuất bản Thời Đại Tham khảo eng Hiện có Đã scan
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Turabian, K. L. 2005 The University of Chicago Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7941
2 Raign, K.R. 2006 Instructor’s ed. Tham khảo eng Chưa có
3 Cothari. C.R. 2004 New age international, Ltd. Publisher Tham khảo eng Hiện có
4 Julie, R. 2007 Michael Rosenberg Tham khảo eng Chưa có
5 Karl, W. 2007 Inc. Tham khảo eng Chưa có fahasa
6 Robert, G. 2006 Yale University Press Tham khảo eng Chưa có

31. Văn hóa các nước ASEAN (BAS501) Chau Soryaly, csoryaly@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ember, M., & Ember, C, R. 2001 Macmillan Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7952
2 Phillips, D., A., 2006 Infobase Publishing Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Acharya Amitav 2001 ASEAN and the problem of regional order. London. Tham khảo eng Hiện có
4 Kang, David C.,. 2003 International Security 27, no.4, Spring, pp. 57-85. Tham khảo eng Hiện có
5 Reid, Anthony. 1999 Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 27, No. 1, , pp. 7-23. Tham khảo eng Hiện có
6 Amitav Acharya 2005 Weatherhead Working Paper No. 05-05, July. Tham khảo eng Hiện có https://www.jstor.org/stable/3078589?seq=1#page_scan_tab_contents
7 Hall, Kenneth R 2001 in: Southeast Asian Journal of Social Science, Vol. 29, No. 1, pp. 87- Tham khảo eng Hiện có https://www.researchgate.net/publication/233592927_The_roots_of_ASEAN_Regional_identities_in_the_strait_of_Melaka_region_circa_1500_CE
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Barrow. M. 2014 Giảng dạy chính eng Hiện có Project Britain http://projectbritain.com/
2 Clack, G. 1997 The US Information Agency Giảng dạy chính eng Hiện có http://usa.usembassy.de/etexts/factover/homepage.htm
3 Minister of Citizenship and Immigration Canada 2012 Minister of Citizenship and Immigration Canada Giảng dạy chính eng Hiện có citizenship.http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/discover.pdf
4 O'Driscoll, J 1995 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
5 Taku Rosie Tarko 2007 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade Giảng dạy chính eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lewis, G. 2010 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7492
2 Motteram, G. 2013 UK: British Council. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7495
3 Examtime 2015 Examtime.com Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7493
4 Mills, S. C. 2006 United States: Pearson Education, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8027
5 Dudeney, G., & Hockley, N. 2007 Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8028 fahasa

34. Ngữ pháp 3 (LAS505) Nguyễn Thị Ánh Gương, ntaguong@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Yule, G. 2009 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2006
2 Hewings, M. 2013 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Fahasa
3 Murphy, R. . 2012 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Swan, M. . 2005 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 1995 fahasa (2005)

35. Nghe & Nói 4 (GSK303) BÙI THỊ THÙY TRANG

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
3 Karen E. Kovacs 2011 HarperCollins Publisher Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7933
4 Miles Craven 2008 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
5 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo vie Hiện có

36. Nghe & Nói 5 (GSK542) NGÔ NGỌC HÒA, nnhoa@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Carlin E. S. 2015 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Caplan, N. A., & Ward, C. S. . 2011 Oxford: Oxford University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
4 Obee Bob E. V 2008 Express Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Thomas B. & Mathews L 2013 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Thomas B. & Mathews L. 2013 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
7 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932
8 Esol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có ebooks
9 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
10 Rook-Hart, G. & Jakeman, V 2012 . Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
11 Sol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có

37. Nghe & Nói 6 (GSK544) NGÔ NGỌC HÒA, LÊ ĐỖ THÁI

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ewards L. & NewBrook J. 2014 Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Burgess, S., Thomas, A. 2014 Pearson Education Limited. Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
3 Mann M. & Knowles T. S 2012 Macmillan Tham khảo eng Hiện có
4 Obee Bob E. V. 2008 Express Publishing Tham khảo eng Hiện có
5 Mann, M., Knowles, S. T. 2008 Macmillan Education Inc Tham khảo eng Hiện có Đã scan
6 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057
7 Cusack, B., McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có đã scan
8 Stephens M. & Gude K. 2015 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
9 Doff A., Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gude, K., Duckworth, M., &Rogers, L. 2012 Oxford Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7950
2 Burgess, S., & Thomas, A. 2015 Pearson Tham khảo eng Hiện có Đã Scan
3 Cusack, B. & McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã Scan
4 Doff, A. & Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
5 Dunke, P. & Lim, P.L. 2009 Heile Publishing House Tham khảo eng Chưa có fahasa
6 Jakeman, V., &McDowell, C. 2006 Cambridge University Press Tham khảo eng Chưa có Fahasa
7 Mann, M. & Taylore-Knowles, S. 2008 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan
8 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057
9 Vince, M. 2008 Macmillan Education Tham khảo eng Chưa có

39. Đọc & Viết 4 (GSK304) Bùi Thị Thùy Trang

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Gramer, M. F., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Gary Adam & Terry Peck 2001 Adam & Austen Press-Sydney Tham khảo eng Hiện có
3 Richard Brown & Lewis Richards 2011 Delta Publishing Tham khảo eng Hiện có
4 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge:CambridgeUniversity Express. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
5 Miles Craven 2008 . Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có
6 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có

40. Đọc & Viết 5 (GSK543) Diễm Phúc, Xuân Bình, Ngọc Ánh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Caplan, N. A., & Ward, C. S. 2011 Oxford: Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brook-Hart, G. & Jakeman, V. 2012 Cambridge: Cambridge University Express Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7932 Fahasa
3 Wegmann, B. & Knezavic, M. 2007 McGraw Hill Tham khảo eng Hiện có
4 Esol Examinations 2008 University of Cambridge Tham khảo eng Hiện có
5 Juan, Z. 2011 Vietnam: Nhan Tri Viet Co., Ltd Tham khảo eng Chưa có Hiện có: IELTS : Reading strategies for the IELTS test / Vệ Đông Trần Chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2014.

41. Đọc & Viết 6 (GSK545) NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH, TRẦN THANH GIANG

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Burgess, S., Thomas, A. 2015 England: Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có Đã Scan
2 Cusack, B. & McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc Tham khảo eng Hiện có đã scan
3 Doff, A. & Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
4 Mann, M. & Taylore-Knowles, S. 2008 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan
5 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Burgess, S., Thomas, A. 2015 England: Pearson Giảng dạy chính eng Hiện có Đã Scan
2 Cusack, B. & McCarter, S. 2007 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có đã scan
3 Doff, A. & Goldstein, B. 2011 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9053 fahasa
4 Mann, M. & Taylore-Knowles, S. 2008 Macmillan Education Inc. Tham khảo eng Hiện có Đã scan
5 Ross, J. 2010 Anglia Taiwan Ltd. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9057

43. Dẫn luận ngôn ngữ tiếng Anh (LAS526) Thái Hưng, Đỗ Thái & Thanh Giang

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lê Thái Hưng 2013 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Finch, G. 2000 Macmillan Press. London Tham khảo eng Hiện có
3 Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. 2003 Boston: Adsworth Thomson Corporation Tham khảo vie Hiện có
4 Finch, G. 2000 Macmillan Press. London Tham khảo vie Hiện có
5 Tô Minh Thanh 2007 Đại học Quốc gia Tham khảo eng Hiện có đã scan

44. Hình thái học (LAS513) Chi Đô Na, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô, M. T. 2003 Vietnam National University, HCMC Giảng dạy chính eng Hiện có
2 L. Rumjanceva 2003 Daugavpils University Tham khảo eng Hiện có
3 Booji, G. 2005 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7934
4 Carstairs-McCarthy, A. 2002 Edinburgh University Press Tham khảo eng Hiện có đã scan "An introduction to English syutax năm 1997 Fahasa
5 Yule, G. 2006 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Quí 2010 Cần Thơ: Đại học Cần Thơ Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Roach P. 2002 TPHCM: NXB Trẻ Giảng dạy chính vie Hiện có Hiện có năm: 2000
3 Avery P. & Ehrlich S. 1995 Oxford: Oxford University Press (OUP) Tham khảo eng Chưa có fahasa
4 Finegan E. 1994 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2004
5 Fromkin V., Rodman R., Collins P. & Blair D. 1990 NY: Holt, Rinehart and Winston Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
6 Halliday M.A.K. 1978 NY: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2000
7 Lê Văn Sự 2000 Đồng Nai: NXB Đồng Nai Tham khảo eng Chưa có
8 Stageberg N. C. & Oaks D. 2000 NY: Harcourt College Publishers Tham khảo eng Hiện có Fahasa

46. Cú pháp (LAS511) Chi No Da, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Huynh Chi Xuan Huyen 2014 Đại học An Giang Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Burton-Roberts, N. 2010 Pearson: Longman. Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file Fahasa
3 Finegan, E. 1994 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Fromkin, V.; Rodman, R.; Collin, P. and Blair, D. 1990 NY: Holt, Rinehart and Winston Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Jacobs, R.A. 1995 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Jackson, H. 1980 Oxford: Pergamon Institute of English Tham khảo eng Hiện có Fahasa
7 Nelson, G. 2001 London: Routledge Tham khảo eng Hiện có
8 Quirk R. and Greenbaum S. 1976 Longman Tham khảo eng Hiện có Fahasa
9 Stageberg, N.C. 2000 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Fahasa
10 Tô Minh Thanh 2005 TPHCM: NXB Đại học Quốc Gia TPHCM Tham khảo eng Hiện có đã scan
11 Trần Hữu Kỳ 2006 TPHCM: NXB Tổng hợp TPHCM Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2007

47. Ngữ nghĩa học (LAS516) Chi No Da, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tô Minh Thanh 2007 TPHCM: NXB Đại học Quốc gia TPHCM Giảng dạy chính eng Hiện có đã scan
2 Burton-Roberts, N. 2010 Pearson: Longman Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file Fahasa
3 Finegan, E. 1994 NY: Harcourt Brace College Publishers Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2004
4 Fromkin, V.; Rodman, R.; Collin, P. and Blair, D . 1990 NY: Holt, Rinehart and Winston Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm: 2003
5 Jackson, H. 1980 Oxford: Pergamon Institute of English Tham khảo eng Hiện có Fahasa
6 Nelson, G. 2001 London: Routledge Tham khảo eng Hiện có
7 Stageberg, N.C. 2000 NY: Harcourt College Publishers Tham khảo eng Hiện có Fahasa

48. Ngữ dụng học (LAS515) Chi No Da, cdna@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 George Yule 1998 Oxford : OUP Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 1996
2 Michael Mc Carthy 1991 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
3 Michael Mc Carthy 1991 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Ngô Ngọc Hòa, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 2011 Đại học An Giang Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brown, H. D. 2007 Pearson Education ESL Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8022
3 Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. 2011 Oxford University Press: China Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm 2000 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8019
4 Diane, L. 2004 Oxford University Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8023 fahasa
5 Nunan, D. 1991 Prentice Hall International English Language Teaching Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8024
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Roger, G., Diane, P., and Steve, W, 1995 Heinemann. The Bath Press Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Brown, M.D. 2001 (2nd edition) NY: Longman Tham khảo eng Chưa có
3 Doff, A. 1988 Cambridge: CUP Tham khảo eng Chưa có fahasa
4 Hammer, J. 1991 Teaching Tham khảo eng Chưa có
5 Larsen-Freeman, D. 2000 Teaching: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
6 Nunan, D. 2001 New York: Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có
7 Diane, L. 2004 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8023 fahasa
8 Nguyễn Bằng, et al 2003 Hà Nội: Bộ giáo dục Tham khảo eng Hiện có
9 Scott, A. W. & Ytreberg, H. L. 1997 New York: Longman Tham khảo eng Hiện có
10 T.Linse, C. 2005 New York: McCraw- Hill Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Nguyen,B. et al 2003 Ha Noi:MOET. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Susan, H. 1998 Oxford Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Wendy, A. S. and Lisbeth, H. A. 2008 Oxford. Giảng dạy chính eng Chưa có
4 Brown, M.D. 2001 (2nd Ed.). NY: Longman Tham khảo eng Chưa có
5 Doff, A. 1988 Cambridge: CUP. Tham khảo eng Chưa có fahasa
6 Hammer, J. 1991 Tham khảo eng Chưa có fahasa
7 Larsen-Freeman, D. 2000 Teaching: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
8 Nunan, D. 2001 New York: Prentice Tham khảo eng Chưa có
9 Slattery, M. and Willis, J. 2003 Oxford Tham khảo eng Hiện có
10 Vale, D. with Feunteun, A. 1996 Cambridge University Press. Tham khảo eng Hiện có
11 Handout from workshop 2010 Can Tho Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7769

52. Phương pháp giảng dạy 4 (PED507) Ngô Ngọc Hòa, nnhoa@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2001 Giảng dạy chính Chưa có
2 Doff, A. 1988 Cambridge Giảng dạy chính Chưa có fahasa
3 2007 Giảng dạy chính Chưa có
4 Larsen-Freeman, D. 2000 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8019
5 Nguyen, B. et al. 2003 Ha Noi: MOET Tham khảo vie Hiện có
6 2001 Tham khảo Chưa có
7 2005 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7405
8 Ur, P 1996 Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8005 Fahasa
9 Willis, J. 1981 Longman. Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Phạm Ngọc Thiện 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6910
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
8 Hoàng Long, Hàn Ngọc Bích 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
9 Hoàng Long, Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Long 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
10 Hoàng Long 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
11 Hoàng Long 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
12 Phan Đức Chinh, Tôn Thân, Vũ Hữu Đình 2002 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
13 Trần Trung, Trần Việt Cường 2015 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
15 Tham khảo vie Hiện có Thư viện có Sách giáo khoa các loại
16 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
17 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Chưa có
18 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
19 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
20 Nguyễn Xuân Thức 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
21 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
22 Phan Hà, May Vi Phương 2000 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
23 Tham khảo vie Hiện có Thư viện
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hoàng Long, Hoàng Lân 2007 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Nguyễn Bàng,...[et al.] 2003 Vietnam National University Giảng dạy chính eng Hiện có
3 Phạm Thành Trung, Nguyễn Thi Lý 2004 Đại học Sư phạm Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013 Đại học Quốc gia Giảng dạy chính vie Hiện có
5 Vũ Hoa Tươi (s.t và hệ thống hóa) 2013 Tài chính Giảng dạy chính vie Hiện có
6 Trần Bá Hoành 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
7 Hoàng Long (Chủ biên) 2012 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002, 2003 Lớp 1: (40) Lớp 2: (30) Lớp 3: (0) Lớp 4: (10) Lớp 5: (10)
8 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2015 Giáo dục Việt Nam Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
9 Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) 2004 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2010, 2012 Lớp 1: (10) Lớp 2: (10) Lớp 3: (10)
10 Hoàng Long (Chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: - L4/2010 (10) - L5/2012 (10) - L6/2006 (4) - L7/2006 (4) - L8/2004 (9) - L9/2006 (4)
11 Tham khảo vie Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (90) (HK020303) - Lớp 7: (4) (HK044576) - Lớp 8: (21) (HK022777) - Lớp 9: (2) (HK044639) - Lớp 10, 11, 12 (0)
12 Nguyễn Bá Kim 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
13 Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý 2004 Đại Học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có
14 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
15 Bộ giáo dục và đào tạo 2014 Tham khảo vie Hiện có
16 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
17 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
18 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
19 Phạm Viết Vượng 2000 Đại học Quốc gia Hà Nội Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2007
20 Giáo dục Tham khảo eng Hiện có Hiện có: - Lớp 6: (44) (HK001128) - Lớp 7: (32) (HK019585) - Lớp 8: (20) (HK023318) - Lớp 9: (1) (HK044783) - Lớp 10: (1) (HK035261) - Lớp 11: (0) - Lớp 12: (1) (HK043354)
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Hughes, A. 2003 Cambridge University Press. Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Brown, H. D. 2004 Longman Tham khảo eng Hiện có
3 Heaton, J. B. 1991 Longman Tham khảo eng Hiện có
4 Fulcher, G. and Davison F. 2007 Rutledge Applied Linguistics Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7767 fahasa

56. Văn học Anh – Mỹ (HOL534) NGUYỄN THỊ XUÂN HUỆ

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Thornley, G. C. & Roberts, G. 1998 Longman Giảng dạy chính eng Hiện có Đang xử lý
2 VanSpanskeren, K. 2006 Washington: U.S. Department of State, Bureau of International Information Programs. Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2001
3 High, P. B. 2000 Longman Tham khảo eng Hiện có Fahasa
4 Nguyen, T. K. T. & Nguyen, D. T. N. A 2008 Vietnam National University Tham khảo eng Chưa có Hiện có: Literature : the reader's choice: British Literature. - 1st. - New York : Glencoe/ McGraw - Hill , 2002.
5 Trương Quang Phú 2005 Youth Tham khảo eng Hiện có Hiện có: English literature / Nguyễn Chí Trung. - 2nd. - Hà Nội : Giáo dục , 2000.

57. Dịch thuật 1 (LAS519) Thái Hưng, Phương Loan, Nhật Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Newmark, P. (1988a) 1988 Hertfordshire: Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có Fahasa
3 Newmark, P. (1988b) 1988 Hertfordshire: Prentice Hall Tham khảo eng Chưa có Fahasa
4 Hồ Văn Hòa 1998 Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có Đã scan, Luyện dịch Việt - Anh, quyển III, Hồ Văn Hòa - 2003
5 Nguyễn Quốc Hùng 2007 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo vie Hiện có
6 Trương Quang Phú 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Tham khảo eng Hiện có Đã scan

58. Dịch thuật 2 (LAS520) Thái Hưng, Phương Loan, Nhật Minh

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Chưa có
2 Peter Newmark 1988 Prentice Hall Tham khảo eng Cần kiểm tra lại GV đã gởi file
3 Hồ Văn Hòa 1998 Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau Tham khảo eng Hiện có Đã scan, Luyện dịch Việt - Anh, quyển III, Hồ Văn Hòa - 2003
4 Nguyễn Quốc Hùng 2007 Văn hóa Sài Gòn Tham khảo eng Hiện có
5 Trương Quang Phú 2001 Đai học Quốc gia tp HCM Tham khảo eng Hiện có Đã scan

59. Kiến tập sư phạm – SP (EDU901) Nguyễn Thị Xuân Mai (ntxmai@agu.edu.vn)

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 2016 Đại học An Giang. Giảng dạy chính vie Hiện có
2 Bùi Thanh Huyền 2006 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
3 Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Trung Thanh 1999 Giáo dục Giảng dạy chính vie Hiện có
4 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 2007 Giáo dục Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017
5 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
6 Trần Trọng Thủy 1992 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 1990
7 Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) 2006 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2015
8 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) 1997 Đại học Sư phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có: năm 2017
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Trường ĐH An Giang 2016 Đại học An Giang Giảng dạy chính vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7942
2 Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng 2010 Đại học Sư Phạm Tham khảo vie Hiện có Hiện có năm: 2017 (5 quyển) Năm 2010: (11 quyển)
3 Bùi Thanh Huyền 2006 Hà Nội: NXB Giáo dục Tham khảo vie Hiện có
4 Diane, L. 2004 Oxford: Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8023 fahasa
5 Nguyễn Bằng, et al. 2003 Hà Nội: Bộ giáo dục Tham khảo eng Hiện có
6 Scott, A. W. & Ytreberg, H. L. 1997 New York: Longman Tham khảo eng Hiện có
7 T.Linse, C. 2005 New York: McCraw-Hill Tham khảo eng Chưa có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú

62. Tiếng Anh thương mại 1 (ENG509) Nguyễn Thị Xuân Bình, Trương Thị Thanh N

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Cotton, D., David, F., & Simon, K. 2010 Slovakia: Pearson Education Limited Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm 2005
2 David. G, Jane, H & Shausn, W. 2008 Oxford: Oxford university Press Tham khảo eng Hiện có
3 David. G, Jane, H & Shausn, W.. 2008 Oxford: Oxford university Press Tham khảo eng Hiện có
4 Nina, O. & Fiona, S.B. 2010 Oxford: Oxford university Press Tham khảo vie Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8377 Fahasa
5 Rogers, J. 2010 Slovakia: Pearson Education Limited Tham khảo eng Hiện có Hiện có năm 2005
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Morris, C. E. 2012 Eli. Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8383
2 Dubicka, I. & O’Keeffe. M. 2003 Longman Tham khảo eng Hiện có đã scan
3 Harding, K. 2001 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có
4 Jones, L. 2001 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8382
5 Walker, R., and Harding, K. 2006 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8380 fahasa
6 Walker, R., and Harding, K. 2007 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8381 fahasa
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7773
2 Tim Murphey Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7766
3 Michael, A. 2005 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7768

65. Tiếng Anh toàn cầu (ENG913) PHAN THỊ MINH TUYỀN, ptmtuyen@agu.edu.vn

# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Melchers, G., & Shaw, P. 2011 Great Britain: Hodder Education Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8035
2 Crystal, D. 2003 New York: Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8030 fahasa
3 Jenkins, J. 2009 Routledge Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8031
4 Kachru, Y., & Smith, L. E. 2008 UK: Taylor & Francis e-Library Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8032
5 Kirkpatrick, A. 2004 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8033
6 Kirkpatrick, A. 2010 Taylor & Francis e-Library Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8034
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Lightbown, P. M. and Spada, N. 2013 Oxford University Press Giảng dạy chính eng Hiện có
2 Ellis, R. 1997 The study of second language acquisition Giảng dạy chính eng Hiện có Hiện có năm: 2002
3 Tsui, A.B.M. 1995 Penguin English Giảng dạy chính eng Hiện có
4 Krashen, S.D. 1982 Oxford University Press Tham khảo eng Chưa có
5 Troik, M.S. 2006 Cambridge University Press Tham khảo eng Hiện có
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Richards, J.C. 2005 Cambridge University Press Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7771
2 Casteel., C. J. and Gebbie B. K. 2010 The National Clearinghouse for English Language Acquisition Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7770
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Tomlinson, B. 2014 Bloomsbury Publishing Plc: UK Giảng dạy chính eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8039
2 McDonough, J., Shaw, C, & Masuhara, H. 2013 John Wiley & Sons, Inc. Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8036
3 Nunan, D. 1988 Oxford University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8037
4 Freda, M. and Ivor, T. 2015 Edinburgh University Press Tham khảo eng Hiện có http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8038
# Tên tài liệu Tác giả Năm NXB Loại tài liệu Ngôn ngữ Tình trạng Ghi chú
1 Craig A. Mertler 2006 California: Sage Publications Giảng dạy chính vie Chưa có
2 Bridget Somekh 2006 Berkshire: Open University Press Tham khảo vie Chưa có Fahasa
3 Chirstine Macintyre 2000 London: David Fulton Publishers Tham khảo vie Chưa có
4 Ernest T. Strimger 2014 California: Sage Publications Tham khảo vie Chưa có Fahasa
5 Patrick J. M. Costello 2003 London: Continuum Tham khảo vie Chưa có