A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/Nganh_daotao_model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Nganh_daotao_model.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/tailieu_theo_nganh_daotao.php
Line: 3
Function: lay_khoa

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 35
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/Nganh_daotao_model.php

Line Number: 60

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Nganh_daotao_model.php
Line: 60
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/tailieu_theo_nganh_daotao.php
Line: 4
Function: lay_thongtin

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 35
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

  Khoa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index:

Filename: models/Tailieu_model.php

Line Number: 195

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Tailieu_model.php
Line: 195
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/tailieu_theo_nganh_daotao.php
Line: 27
Function: trinhdo

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 35
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/Cb_phutrach_model.php

Line Number: 19

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Cb_phutrach_model.php
Line: 19
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/tailieu_theo_nganh_daotao.php
Line: 31
Function: thongtin_cb_phutrach_nganh

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 35
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

Thông tin cán bộ phụ trách


Click vào môn học để xem danh mục tài liệu của từng môn, hoặc hiển thị tất cả

Tổng số môn học: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/Cb_phutrach_model.php

Line Number: 19

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Cb_phutrach_model.php
Line: 19
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/common/chat_box.php
Line: 3
Function: thongtin_cb_phutrach_nganh

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/common/footer.php
Line: 1
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 36
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once