A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/Nganh_daotao_model.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Nganh_daotao_model.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/in_danhmuc.php
Line: 65
Function: lay_khoa

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 52
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/Nganh_daotao_model.php

Line Number: 60

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Nganh_daotao_model.php
Line: 60
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/in_danhmuc.php
Line: 66
Function: lay_thongtin

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 52
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
THƯ VIỆN

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index:

Filename: models/Tailieu_model.php

Line Number: 195

Backtrace:

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/models/Tailieu_model.php
Line: 195
Function: _error_handler

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/views/home/in_danhmuc.php
Line: 111
Function: trinhdo

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/application/controllers/Home.php
Line: 52
Function: view

File: /var/www/lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu/index.php
Line: 315
Function: require_once

-