PHT101 - Giáo dục thể chất (*)


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái (2008). Giáo trình thể dục Aerobics . Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh.

[2] Trần Thị Thảo Trang (2016). Tài liệu giảng dạy môn Thể dục nhịp điệu. Đại học An Giang.

[3] Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang (2003). Giáo trình Điền kinh: Giáo trình dùng cho sinh viên CĐSP chuyên ngành giáo dục thể chất . Đại học Sư phạm.

[4] Nguyễn Kim Minh (2004). Giáo trình điền kinh : Giáo trình Cao đẳng sư phạm. Đại học Sư phạm.

[5] Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới (2010). Luật Điền Kinh. Thể dục thể thao.

[6] Đặng Ngọc Quang (2003). Giáo trình Đá cầu . Hà Nội: Đại học Sư phạm.

[7] Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh (2003). Bơi lội. Đại học Sư phạm.

[8] Trường ĐHSP TDTT TPHCM (2009). Giáo trình bóng bàn. Thể dục thể thao. Hà Nội .

[9] Vũ Thành Sơn, Nguyễn Danh Hoàng Việt (2010). Giáo trình bóng bàn. Đại học Sư phạm Hà Nội .

[10] Nguyễn Trần Phương Thảo (2016). Tài liệu giảng dạy Bóng bàn. Đại học An Giang.

[11] Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn (1980). Bóng bàn. Hà Nội: Thể dục thể thao.

[12] Nguyễn Danh Thái, Vũ Thành Sơn (1999). Bóng bàn. Thể dục thể thao.

Tài liệu tham khảo

[1] Ủy ban TDTT Việt Nam ( 2005 – 2008). Luật chấm điểm Thể dục Aerobics. .

[2] Tổng cục TDTT – Liên Đoàn TD Việt Nam môn TD Aerobics (2015). Luật TD Aerobic Hội khỏe Phù Đổng Toàn Quốc (20/10/2015). .

[3] NGUYỄN PHƯỚC THỌ, NGUYỄN PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN ANH TUẤN (2009). Giáo trình y học thể dục thể thao. Trường Đại học sư phạm TDTT TPHCM.

[4] Hồ Văn Tú (2016). Tài liệu Giảng dạy Điền Kinh. Đại học An Giang .

[5] Đỗ Chi (1984). Em tập đá cầu. Thể dục thể thao.

[6] Đặng Ngọc Quang (2004). Giáo trình đá cầu : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm. Hà Nội: Đại học Sư phạm.

[7] (2003). Luật bơi lội. Thể dục thể thao.

[8] Tổng cục thể dục thể thao (2004). Luật bóng bàn. Thể dục thể thao.