Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình thể dục Aerobics
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Mạnh Thái
Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh
2008
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
796.44/Gi108
TK02459
1
Giáo dục thể chất (*)