Thông tin chi tiết tài liệu

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên: Giáo trình Cao đẳng Sư phạm
Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý
Hà Nội
Đại Học Sư Phạm
2004
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
371.1/Ph104
MD051691; MD051692; MD051693; MD051694; MD051695; HK024283; HK024284; HK024285; HK024286; HK024287; HK024288; HK024289; HK024290; HK024291; HK024292; HK024293; HK024294; HK024295; HK024296; HK024297 ...
50
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH