Thông tin chi tiết tài liệu

Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tích cực tại UEF
Dương Tấn Diệp
2013
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://www.uef.edu.vn/tin-uef/van-dung-cac-phuong-phap-va-ky-thuat-giang-day-tich-cuc-tai-uef.html
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – SP Tin