Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán
Hoàng Ngọc Nhậm
Thống kê
2003
Tham khảo
Chưa có
Tiếng Việt
0
Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán dùng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ... Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận. - TP. Hồ Chí Minh : Thống K
Xác suất thống kê A – CĐ