Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Linux và phần mềm mã nguồn mở
TS. Phạm Nguyên Khang – TS Đỗ Thanh Nghị
ĐH Cần Thơ
2012
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
005.43/Kh106/2012
TK01766, TK01767
2
Hệ điều hành mã nguồn mở