Thông tin chi tiết tài liệu

Bơi lội
Nguyễn Văn Trạch và Ngũ Duy Anh
Hà Nội
Đại học Sư phạm
2003
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
797.21 /Tr102/2004
MD051786; MD051787; MD051788; MD051789; MD051790...
50
Hiện có năm: 2004 Giáo trình bơi lội
Giáo dục thể chất 1