Câu hỏi: Những thông tin về bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, tăng huyết áp, hội chứng chuyển hóa
Trả lời:
I - BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
SÁCH (Lưu trữ kho mượn đọc Thư Viện ĐHAG)
Các bài thuốc bí truyền độc đáo chữa bệnh tiểu đường / Nguyên Văn Đức. - T.P.Hồ Chí Minh : Phương đông, 2006. - 651tr. ; 21cm
DDC: 616.462/ Đ552
TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

1. Tìm hiểu về bệnh tiểu đường:
http://www.calgaryhealthregion.ca/programs/diversity/diversity_resources/diversity_in_media/about_diabetes/diabetes_viet.pdf

2. Bệnh tiểu đường và các dấu hiệu của bệnh tiểu đường
http://www.healthinfotranslations.com/pdfDocs/Diabetes_Viet.pdf

3. Phòng và điều trị bệnh đái tháo đường bằng tập thể dục thể thao/ PGSTS. Đỗ Trung Quân.

http://www.bachmaiclinic.com/thongtinyhoc/noitiet/080529_dotrungquan_daithaoduong_thethao.pdf

II - BỆNH MỠ TRONG MÁU
TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

1. Bệnh mỡ trong máu:
http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=100374

2. Gan Nhiễm mỡ / PGS.TS Nguyễn Thị Bay, BS .Lê Ngọc Thanh
http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=100374

3. Cẩm nang mẹo vặt, y khoa thực dụng: bệnh mỡ máu
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn0nmn4n31n343tq83a3q3m3237n1nvn

4. Máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ:
http://www.thaythuoccuaban.com/thuoc_chua_benh_viem_dau/cholesterol_cao.html

5. Thuốc điều trị máu nhiễm mỡ/ BS. Trần Tiến Đạt.
http://suckhoedoisong.vn/20100309110427642p0c14/thuoc-dieu-tri-mau-nhiem-mo.htm

III - BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
SÁCH (Lưu trữ kho mượn đọc Thư Viện ĐHAG)
1. Điều trị bệnh tăng huyết áp tiên phát / Nguyễn Huy Dung. - 3. - Tp. HCM : Y Học, 2000. - 229 tr
DDC: 616.1321/ D513
2. Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị tăng huyết áp = Hypertension arterille diagnostic et traitementou conduite à tenerde vant une hypertension arterielle / A Fournier,B Tribout,R Makolassi,... - 3rd. - H : Y học, 2000. - 302 tr
DDC: 616.132/ H561
3. Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị tăng huyết áp / Fournier A,Tribout B.,Makdassi R.. - 1st. - Hà Nội : Y học, 2001. - 302 tr
DDC: 616.132/ H561
4. Hạn chế cao huyết áp không cần thuốc / Robert L Rowan. - Hà Nội : Y học, 2000. - 308 tr
DDC: 616.13205/ R877
TÀI LIỆU TRÊN VISTA (Liên hệ cán bộ Thư viện đăng ký “dịch vụ bạn đọc đặc biệt” để xem toàn văn tài liệu)
1. Tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thành phố Cần Thơ và một số yếu tố ảnh hưởng /  Đinh Hoàng Việt, Lưu Ngọc Hoạt, Phạm Ngân Giang  // TC Nghiên cứu y học. - 2008 . - no.  56 . - tr.  17-22
2. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên pháp /  Phạm Thị Vân Anh, Đặng Kim Thanh  // TC Y học Việt Nam. - 2008 . - no.  9 . - tr.  28-32
3. Bệnh tăng huyết áp - chứng huyền vựng /  Nguyễn Văn Thuỷ  // TC Châm cứu Việt Nam. - 2007 . - no.  2 . - tr.  23-25
TÀI LIỆU TRÊN INTERNET
1. Tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường

http://www.bachmaiclinic.com/thongtinyhoc/noitiet/080515_dotrungquan_tanghuyetap_daithaoduong.pdf

2. Tăng huyết áp

http://www.bachmaiclinic.com/thongtinyhoc/timmach/TangHuyetAp.pdf

3. BSĩ Nguyễn Thị Sơn, Lê Ngọc Thanh, Tăng huyết áp
http://www.yhct.edu.vn/caulacbo/T4_06.pdf

4. Yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp

http://www.soytekhanhhoa.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1064&Itemid=58

5. Thuốc điều trị tăng huyết áp: những cân nhắc đặc biệt

http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thuoc-Dac-Tri/Thuoc-Dieu-Tri-Tang-Huyet-Ap-Nhung-Can-Nhac-Dac-Biet.html