BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. Phạm Gia Trân (2017), "Điển cứu về mức sống của nông dân trồng lúa tại tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi môi trường", Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Tập 20, Số X1, tr. 55-86 
 2. Dương Quỳnh Thanh, Trần Thị Lệ Hằng, Phạm Hữu Phát, Văn Phạm Đăng Trí (2017), "Phân tích một số khía cạnh kinh tế và môi trường của các mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số Môi trường 2017 , Trang: 110-119
 3. Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Văn Thao (2012), "Thực trạng đất đai và đề xuất giải pháp trong sử dụng đất nông nghiệp huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 22a , Trang: 40-48 
 4. Quan Minh Nhựt (2007), "Phân tích lợi nhuận và hiệu quả theo quy mô sản xuất của mô hình độc canh ba vụ lúa và luân canh hai lúa một màu tại Chợ Mới - An Giang năm 2005", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 07, Trang: 167-175 
 5. Lê Thanh Phong, Trần Hồng Thúy (2015), "Phân tích các khó khăn và quan tâm của nông dân thực hiện các mô hình canh tác tại huyện Hồng Dân và Phước Long, tỉnh Bạc Liêu", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số , Trang: 55-64
 6. Lê Cảnh Dũng (2014), "Tối đa hóa lợi nhuận từ nông nghiệp của nông hộ khu vực đê bao huyện Châu Phú, tỉnh An Giang", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 32 , Trang: 19-25
 7. Ngọc lan (2016), "Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp", Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ Quảng Bình, Số 1, Trang: 13-14
LUÂN VĂN / LUẬN ÁN
 1. Lê Trương Bá Duy , GVHD: ThS. Nguyễn Văn Minh, Ks. Trần Văn Khải (Giảng viên hướng dẫn), (2006), Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình lúa - màu (dưa hấu, củ sắn) quan sát tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang năm 2005 - 2006 : Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn , An Giang : Đại học An Giang. Số phân loại: 338.16/D523 / SVLV001135 
 2. Nguyễn Trung Hòa, GVHD: ThS. Nguyễn Văn Minh, Ks. Trần Văn Khải (Giảng viên hướng dẫn), (2006), Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình lúa - màu (dưa hấu, gừng) thí điểm tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2005-2006 : Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn, An Giang : Đại học An Giang. Số phân loại: 338.16/H401 / SVLV001142 
 3. Võ Thị Thu Sương, GVHD: ThS. Nguyễn Văn Minh, Ks. Trần Văn Khải (Giảng viên hướng dẫn), (2006), Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình lúa - màu (đậu phộng, đậu xanh) ở ruộng trên tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2005 - 2006 : Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn, An Giang : Đại học An Giang , 2006. Số phân loại: 338.16/S561 / SVLV001139 
 4. Chau Rít Tha, Chau Cóp, GVHD: ThS. Phạm Duy Tiễn (giảng viên hướng dẫn), (2018), Thực trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng trên tại xã Tân Lợi, Tịnh Biên, An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Phát triển nông thôn, An Giang : Đại học An GiangSố phân loại: PTNTDH15PN/Th100 / CDTN001628
 5. Lê Thị Huỳnh Duyên, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi; KS. Nguyễn Duy Liêm, (2016), Phân tích sự thay đổi trong mô hình canh tác lúa tại tỉnh An Giang 2007 - 2010, TP. Hồ Chí Minh: Trường ĐH Nông Lâm 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. Lê Minh Tuấn ; Lê Phát (hướng dẫn)- An Giang : Đại học An Giang , 2012. 31 tr. ; 27 cm. (2012), Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở tỉnh An Giang đến năm 2015: Tiểu luận cuối khóa Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, An Giang : Đại học An Giang. Số phân loại: 630/T502/TCCT00014/Quầy Tham khảo Tầng 4 Thư viện
TRANG WEB
 1. Phước Minh Hiệp (14/5/2018), "An Giang phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Một hướng đi đúng và hiệu quả cho ngành nông nghiệp ", Tạp chí Cộng sản, Ngày truy cập: 07/1/2019
 2. Hải Thư; Ngọc Chuẩn ( 18/06/2013), "An Giang cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững", Tạp chí Nhân dân Điện tử, Ngày truy cập: 07/1/2019

THƯ VIỆN