SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc Tầng 3)
 1. Shahidur R. Khandker, Gayatri B.Koolwal, Hussain A. Samad (2009), Cẩm nang đánh giá tác động Các phương pháp Định lượng và Thực hành, Hà Nội : Ngân hàng Thế giới. Số phân loại: 338.90072/Kh543
 2. Paul D. Leedy, Jeanne Ellis Ormrod (2010), Practical research : Planning and design, New Jersey : Merrill Upper Saddle River. Số phân loại: 001.4/L477
 3. Nguyễn Văn Dung (2010), Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh & tiếp thị, Tp. HCM : Giao thông vận tải. Số phân loại: 658.80072/D513 
 4. Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill ; Nguyễn Văn Dung dịch (2010), Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Hà Nội : Tài chính. Số phân loại: 650.072/S257
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. Nguyễn Thị Kim Oanh, TS. Đỗ Thị Thanh Vinh (2014), "Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nha Trang ", Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 134 - 140
 2. Trần Tiến Khoa, Lê Thị Thanh Xuân (2013), "Cách tiếp cận từ phương pháp định tính", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM - SỐ 1 (34) 2014, 93 - 101
 3. Võ Thị Quí, Bùi Ngọc Toản (2016), "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thông ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM, Số 3 (36), tr.16-25
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
 1. Nguyễn Ngọc Lê Ca , GVHD: PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương, (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam , Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM 
 2. Hoàng Văn Nghĩa , GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Tiến, (2017), Một số giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Vũng Tàu , Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 
 3. Lê Thị Thanh Mỹ, GVHD: GS.TS. Nguyễn Văn Công, PGS.TS. Đặng Thái Hùng, (2017), Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Bình Định, Học Viện Tài chính - Bộ Tài chính
 4. Nguyễn Thị Hà Thu, GVHD: PGS. TS. Trần Thị Thái Hà, (2017), Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 
 5. Lê Ngọc Hồng Nhung, GVHD: ThS. Hoàng Thị Hồng Lan, (2013), Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khối khách hàng cá nhân tại sở giao dịch ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội , Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 
 6. Nguyễn Văn Tuyên , GVHD: TS. Trần Thanh Toàn, (2017), Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Mỹ, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Phạm Trung, GVHD: TS. Đinh Hữu Quý, (2017), Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
TRANG WEB
 1. PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc, TS. Nguyễn Khánh Trung (4/11/2016), "Nghiên cứu định tính: Từ lý thuyết chuẩn mực đến thực tiễn Việt Nam", IRED - Institute of Education, Ngày truy cập: 8/8/2018
 2. ThS. Phan Phúc Hạnh (), "Định hướng đối với nghiên cứu định lượng và định tính", Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngày truy cập: 8/8/2018
 3. TS. Phan Thế Công (), "Phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng", , Ngày truy cập: 8/8/2018
 4. Đặng Xuân Phương (19/12/2014), "Tổng quan về nghiên cứu định tính (qualitative) và định lượng (quantitative) ", Trường Đại học Nha Trang, Ngày truy cập: 9/8/2018
 5. Niên khóa 20 10 - 201 2 Các phương pháp nghiên cứu Bài đọc Thiết kế nghiên cứu... - 2 nd ed. Ch.10: Các quy trình định tính John W. Creswell (), "Các quy trình định tính", Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright , Ngày truy cập: 9/8/2018, Địa chỉ: 
 6. Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (), "Phân biệt phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính", Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học, Ngày truy cập: 9.8.2018

THƯ VIỆN