Nội dung liên quan đến chủ đề: : thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên môi trường
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. Chu Thị Thu, Phạm Thanh Quế (2013), "Quản lý Nhà nước đối với ngành tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng các công cụ kinh tế (EIS) : kinh nghiệm thế giới và Việt Nam ", Tạp chí Khoa học & Lâm nghiệp Số 2, Kỳ 1, tr. 111-121 
 2. Tổng hợp (2016), "Chính sách thuế và vấn đề thu hút đầu tư ở việt nam", Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 13 trang 
 3. Lê Hà Trang (2019), "Ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp FDI: Thực trạng tại các quốc gia đang phát triển và kiến nghị cho Việt Nam", Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 208- Tháng 9, tr. 60-71 
 4. Cao Thị Thùy Như (2018), "Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpđối với dự án đối tác công tư", Tạp chí phát triển khoa học & công nghệ: Chuyên san kinh tế - luật và quản lý, tập 2, số 2,, tr. 5-11
 5. Phùng Thu Hà (2015), "Cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp-Những điểm mới cần lưu ý", TC Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 11, tr. 47-49 (Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
 6. Trần Thanh Huy (2019), "Các nhân tổ tác động đến kiểm soát nội bộ trong hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương", Tạp chí Công thương, Số 10, tr. 207-212 (Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
 7. Nguyễn Thị Huyền Trang (2017), "Những điểm mới chủ yếu của Thông tư số 99/2016/TT- BTC về việc hoàn thuế giá trị gia tăng", Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 1, tr. 15-17(Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
 8. Đinh Thị Nga (2009), "Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp - thực trạng và tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam", TC Nghiên cứu kinh tế, Số 8, tr. 52-59 (Liên hệ cán bộ thư viện hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ)
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
 1. Nguyễn Vinh Hạnh, GVHD: TS. Nguyễn Thị Thương Huyền, (2019), Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tiễn thành phố Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ , Hà Nội: Học viện khoa học xã hội 
 2. Nguyễn Thị Hoa, GVHD: TS. Trần Minh Đức, (2019), Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật việt nam hiện nay từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng : Luận Văn Thạc sĩLuật Học, Hà Nội: Học viện khoa học xã hội
 3. Phan Thị An Đào, GVHD: TS. Nguyễn Tuấn Duy; GS,TS. Ngô Thế Chi, (2011), Hoàn thiện kế toán thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp hàng hải Việt Nam, 2012: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Hà Nội: Trường ĐH Thương Mai
 4. Nguyễn Thị Thương Huyền , GVHD: PGS,TS. Hoàng Ngọc Thiết, PGS,TS. Trần Đình Hào, (2002), Những vấn đề pháp lý về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ, Hà Nội: Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật 
 5. Phạm Thị Long An , GVHD: PGS,TS. Nguyễn Đăng Hào, (2018), Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại chi cục thuế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: Luận văn Thạc sĩ, Huế: Trường ĐH Kinh tế Huế 
 6. Nguyễn Thị Hoài An, GVHD: PGS.TS. Lê Thế Giới, (2017), Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ, Đà Nẵng: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng 
 7. Nguyễn Thị Hoài An, GVHD: PGS.TS. Lê Thế Giới, (2017), Hoàn thiện công tác quản lý thuế tài nguyên tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ, Đà Nẵng: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 1. ThS. Trần Thị Phương Nhung (2019), Nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên gắn với phát triển bền vững và quá trình hội nhập quốc tế, Vụ Chính sách thuế
TRANG WEB
 1. Vũ Thị Hòa (06/08/2016), "Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp", Tạp chí Tài chính, Ngày truy cập: 6/1/2020
 2. Văn phòng PWC Việt Nam (0), Sổ tay thuế Việt Nam 2019
 3. Tổng Cục Thuế (), "Thu ngân sách nhà nước về thuế tài nguyên trong khai thác khoáng sản: những tồn tại và giải pháp", , Ngày truy cập: 6/1/2020
 4. PGS.TS. Lê Xuân Trường; TS. Lê Quang Thuận; THS. Nguyễn Ngọc Quang; THS. Nguyễn Minh Phương (), "Báo cáo nghiên cứu: Luật Thuế tài nguyên và công tác quản lý thuế tài nguyên từ góc nhìn thúc đẩy minh bạch, quản lý hiệu quả nguồn thu", , Ngày truy cập: 6/1/2020
 5. Tổng hợp (), "Giới thiệu một số công cụ chính sách trong quản lý môi trường", , Ngày truy cập: 6/1/2020
 6. Tổng hợp (11/2018), "Một số hướng dẫn gần đây về chính sách thuế", , Ngày truy cập: 6/1/2020
 7. ThS. Phạm Thị Hiền Thảo (29/5/2019), "Hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa", Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, Ngày truy cập: 6/1/2020
 8. ThS. Phạm Thị Hiền Thảo (29/5/2019), "Hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa", Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, Ngày truy cập: 6/1/2020
 9. Tổng hợp ( 15/11/2015), "Chính sách thuế tài nguyên: Nâng cao hiệu quả quản lý", Tạp chí Tài chính, Ngày truy cập: 6/1/2020, Địa chỉ: 
 10. Bộ Tư pháp (12/10/2017), "Hoàn thiện pháp luật về thuế bảo vệ môi trường", Bộ Tư pháp, Ngày truy cập: 6/1/2020
 11. Tổng hợp (), "Chính sách thuế nhằm bảo vệ môi trường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Tài chính, Ngày truy cập: 6/1/2020
 12. Tổng hợp (12/08/2016), "Những bất cập trong chính sách thuế tài nguyên của Việt Nam", Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Ngày truy cập: 6/1/2020
 13. Tổng hợp (16/01/2019), "Vướng mắc trong Luật thuế tài nguyên và quản lý tài nguyên", Con người và Thiên nhiên Việt, Ngày truy cập: 6/1/2020
 14. Nguyễn Thị Sam (28/03/2017), "Thực trạng và giải pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp", Tạp chí Công thương, Ngày truy cập: 6/1/2020

THƯ VIỆN