Nội dung liên quan đến chủ đề: thực phẩm hữu cơ (thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn), ý định mua hàng, nhận thức của khách hàng, người tiêu dùng, Tp.Hồ Chí Minh.
BÀI VIẾT (BÁO / TẠP CHÍ)
 1. Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm (2017), "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm sạch của người tiêu dùng TP.HCM", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 12/2017(Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo Tầng 4 Thư viện)
 2. Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm (0), "Nhận thức của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh về thực phẩm sạch", Tạp chí khoa học Yersin, Tập 4, tr. 37-48 
 3. Ngô Minh Hải, Vũ Quỳnh Hoa (2016), "Nhận thức của người tiêu dùng việt nam về thực phẩm hữu cơ: trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội", Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam, tập 14, số 9, tr. 1466-1474 
 4. Nguyễn Văn Thuận, Võ Thành Danh (2011), "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau an toàn tại thành phố Cần Thơ", Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Cần Thơ, Số 17b, tr. 113-119 
 5. Trịnh Thùy Anh (2014), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của khách hàng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh", Tạp chí khoa học thương mại, Số 68, tr. 36-42
 6. Nguyễn Thị Huyền, Phạm Đức Chính (2016), "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng khu vực Hà Nội", Tạp chí Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương, Số 482, tr. 73-75 
 7. Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Nguyễn Thúy Phương, Trần Mai Phương (2018), "Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng Tp. Hồ Chí Minh: Mô hình lý thuyết và xây dựng thang đo", Tạp chí Kinh tế châu á - Thái Bình Dương, Số 513, tr. 96-98
LUẬN VĂN / LUẬN ÁN
 1. Võ Văn Chí Công , GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Phát, (2019), Các nhân tố ảnh hưởng đến tới hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người dân Tp. Huế , tỉnh Thừa Thiên Huế: Luận văn Thạc sỹ khoa học Kinh tế, Huế: Trường ĐH Kinh tế Huế
 2. Nguyễn Thị Thu Hương, GVHD: PGS.TS Phan Thị Thu Hoài, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, (2017), Nghiên cứu hành vi mua thực phẩm an toàn của ngƣời tiêu dùng và vận dụng vào hoạt động marketing tại các doanh nghiệp thương mại bán lẻ hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội: Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội: Trường ĐH Thương Mại 
 3. Lê Thị Thùy Dung, GVHD: PGS. TS. Lê Văn Huy, (2017), Các nhân tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của ngƣời tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đà Nẵng: Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng 
 4. Lê Thùy Hương, GVHD: PGS. TS. Trương Đình Chiến, (2014), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội: Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
TRANG WEB
 1. PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao, Hà Văn Thiện (25/10/2017), "Yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua rau an toàn của cư dân Thành phố Hồ Chí Minh", Tap chí công thương, Ngày truy cập: 02/02/2020

THƯ VIỆN