BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)

 1. Hoàng Văn Vân (2008), "Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 24 , tr. 22-37
 2. ThS. Võ Đình Phước (0), "Định hướng xây dựng chương trình tiếng anh không chuyên phục vụ các chương trình đào tạo tiến tiến tại UEH", , 14 trang
 3. Nguyễn Thị Lành, Phạm Thị Lương Giang, Nguyễn Thị Phương Thảo (2018), "Thực trạng năng lực tiếng anh của sinh viên không chuyên ngữ trường đại học Vinh", Tạp chí Giáo dục, Số 436, Kì 2, tr. 60-63; 28 (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 4. Nguyễn Ánh Đào (2016), "Đẩy mạnh hoạt động tự học của sinh viên học tiếng Anh không chuyên khoa sư phạm trường Đại học Bạc Liêu", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Số 6, tr. 55-56, 73 (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 5. Nguyễn Thị Hồng Minh (2011), "Tổng hợp các hoạt động bổ trợ dựa trên nền tảng văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh không chuyên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 11, tr. 119-124. (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 6. Đinh Thị Hồng Thắm (2010), "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh không chuyên trong các trường đại học và cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 58, tr. 56-58 . (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 7. Nguyễn Văn Xu, Nguyễn Thanh Hà (2016), "Quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh không chuyên ở trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 133, tr. 140-142. (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 8. Trường Đại học Nha Trang (2018), "Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ không chuyên", Kỷ yếu hội thảo khoa học, 64 trang. (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 9. Trường Đại học Nha Trang (2016), "Kỷ yếu hôị thảo Cấp trường: Giải pháp nâng cao chất lượng đào taọ tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ", Kỷ yếu hội thảo khoa học, 64 trang
 10. Lê Thị Hằng, Hoàng Thị Hà (0), "Tổng quan nghiên cứu ứng dụng dạy tiếng anh giao tiếp đại học không chuyên ngữ tại Việt Nam", , 10 trang (Truy cập đường dẫn: )
 11. Nguyễn Quang Thuấn (2017), "Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 33, Số 3 , tr. 42-53. (Để xem toàn văn, liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 12. Trường ĐHQG hà Nội (0), "Sổ tay học ngoại ngữ trường đại học quốc gia Hà Nội", , 25 trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. ThS. Phùng Văn Đệ, Chủ nhiệm đề tài (2012), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh; Trường Đại học Trà Vinh

TRANG WEB

 1. Nguyễn Thanh Nga (17/04/2013), "Thực trạng việc dạy và học tiếng anh không chuyên tại trường CĐSP", Trường CĐSP Gia Lai, Ngày truy cập: 05/3/2020

THƯ VIỆN