Nội dung liên quan đến chủ đề: lương và phúc lợi, đào tạo và thăng tiến, mối quan hệ với cấp trên, mối quan hệ với đồng nghiệp, điều kiện làm việc và tính chất công việc

Bài viết (Báo/Tạp chí)

 1. Nguyễn Khắc Hoàn (2010), "Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Nghiên cứu trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phẩn Á Châu, Chi nhánh Huế", Tạp Chí Khoa Học, Đại học Huế, Số 60, tr. 71-78 (Truy cập đường dẫn: http://hueuni.edu.vn/portal/data/doc/tapchi/60_8.pdf)
 2. Hà Nam Khánh Giao, Lê Đăng Hoành (2019), "Động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Sài Gòn", Tạp chí Công thương, Số 1, tr. 321-327 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 3. Mai Minh Lý, Trần Minh Hiếu (2017), "Sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang", Tạp chí Khoa học (Đại học An Giang), Số 17, tr. 47-57 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 4. Lê Cát Vi (2018), "Ảnh hưởng của vốn tâm lý, tính cách cá nhân đến sự gắn kết công việc của nhân viên ngân hàng tại Việt Nam", Tạp chí Kinh tế & Dự báo, Số 30, tr. 58-61 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 5. Nguyễn Quốc Nghi (2012), "Năng lực tâm lý, môi trường làm việc và kết quả công việc của nhân viên ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ", Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Số 72, tr. 12-18 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 6. Hà Nam Khánh Giao, Vũ Thị Kim Xuân (2012), "Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn", Tạp chí Công Thương, Số 12, tr. 139-145 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 7. Nguyễn Ngọc Mai (2018), "Mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì nhân tài tại các ngân hàng thương mại - Trường hợp nghiên cứu tại Đông Nam bộ", Tạp chí Công Thương, Số 7, tr. 262-269 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 8. Nguyễn Ngọc Mai (2017), "Mối quan hệ giữa năm thành tố tính cách và thành quả công việc: nghiên cứu trường hợp nhân viên ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh", Tạp chí Công nghệ Ngân Hàng, Số 136, tr. 90-103 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 9. Nguyễn Văn Tiến, Phạm Xuân Tới (2017), "Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của nhân viên HDBank Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Công nghệ Ngân Hàng, Số 135, tr. 102-113 ((Xem File toàn văn đính kèm))
 10. Trần Hoàng Ngân, Hoàng Hải Yến (2017), "Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng", Tạp chí Ngân Hàng, Số 5, tr. 18-23 ((Xem File toàn văn đính kèm))

LUẬN VĂN - LUẬN ÁN

 1. Trần Thị Tuyết Nhi, GVHD: , (2011), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông: Khóa luận tốt nghiệp, An Giang : Trường Đại học An Giang (Số phân loại: 658.3 /Nh300/ SVLV000619 / Bản in lưu tại quầy Tham khảo tầng 4)
 2. Nguyễn Quang Cường, GVHD: PGS.TS. Lê Quân, (2016), Tạo động lực làm việc cho cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam – Chi 2 nhánh Đà Nẵng (Techcombank Đà Nẵng): Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội: Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội (Truy cập đường dẫn: https://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/10796/1/00050006920-LUAN%20VAN1.pdf)
 3. Tô Ngọc Hưng, GVHD: TS. Lê Thành Long, (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng TMCP Phương Nam: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tp.Hồ Chí Minh: Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh (Xem File toàn văn đính kèm)

TRANG WEB

 1. ThS. Tăng Đình Sơn (10/10/2019), "Yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên các ngân hàng thương mại", Tạp chí Ngân hàng Online, Ngày truy cập: 05/3/2020, Địa chỉ: http://tapchinganhang.gov.vn/yeu-to-tao-dong-luc-lam-viec-cho-nhan-vien-cac-ngan-hang-thuong-mai.htm
 2. ThS. Lê Thị Tịnh (10/4/2019), "Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại ngân hàng thương mại", Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Hà Tĩnh, Ngày truy cập: 05/3/2020, Địa chỉ: http://eba.htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nang-cao-dong-luc-lam-viec-cua-nguoi-lao-dong-tai-ngan-hang-thuong-mai.html

Thư viện