Danh mục sách ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có tại Thư viện

Từ điển chuyên ngành, sách tham khảo:

 1. Sổ tay hướng dẫn vệ sinh môi trường ở nông thôn, Số phân loại: 363.7/Q523/2008
 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: (theo quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18-7-2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường), Số phân loại: 363.729/S450/1999
 3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: (theo quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18-7-2008 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường), Số phân loại: 363.729/S450/2008
 4. Sổ tay hướng dẫn vệ sinh môi trường ở nông thôn, Số phân loại: 363.729/S450
 5. Water quality control handbook, Số phân loại: 363.739/A435/2000
 6. Từ điển môi trường và phát triển bền vững Anh - Việt và Việt - Anh : khoảng 2500 thuật ngữ, có giải thích/Ban Từ điển, Số phân loại: 577.03/T550/2011
 7. Handbook of environmental management and technology, Số phân loại: 628/ B959/2000
 8. Water quality control handbook, Số phân loại: 628.1/A435/2000
 9. Pollution prevention handbook, Số phân loại: 628.4/H635/1995
 10. Encyclopedia of environmental pollution and cleanup vol 2 = Wiley encyclopedia of environmental pollution and cleanup, Số phân loại: 628.5/E56/1999
 11.  Handbook of Environmental analysis = Environmental analysis : chemical pollutants in air, water, soil, and solid wastes Số phân loại: 628.52/P294/1997

Sách theo ngành đào tạo

001.4 Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường

333.7 Kinh tế môi trường học

Các công cụ quản lý môi trường

Phương pháp phân tích các thông số môi trường

344.046597 Giáo trình Luật môi trường

344.59701 Pháp lệnh bảo hộ lao động

136 câu hỏi & giải đáp về pháp luật môi trường Việt Nam

363.7 Cơ sở khoa học môi trường

Quy hoạch môi trường

Giáo trình môi trường và con người

Độc học, môi trường và sức khoẻ con người

Chiến lược và chính sách môi trường

Giám sát môi trường nền không khí và nước

Đánh giá tác động môi trường

Quan trắc và xử lý số liệu môi trường

428.24 Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường

503.072 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

516.6 Hình học hoạ hình

519.2 Bài tập xác suất và thống kê toán: Có lời giải

543.076 Bài tập hoá học phân tích

571.9 Độc học môi trường

577 Sinh thái học môi trường

Cơ sở sinh thái học

577.1 Sinh thái học môi trường 

577.14 Hoá học môi trường

Hóa môi trường đại cương

577.2 Sinh thái và môi trường

Sinh thái môi trường ứng dụng = Applied environmental ecology

579 Vi sinh vật học môi trường

604.2 Vẽ kỹ thuật cơ khí

Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí

Vẽ kỹ thuật: Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm

Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc tế

620.00420285 Sử dụng Autocad lập bản vẽ kỹ thuật

620.04 Autocad R14 thiết kế và vẽ kỹ thuật

621.3 Kỹ thuật điện

Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại

621.367 GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường

621.6 Bơm, Quạt, Máy nén

621.8 Thủy lực

624.151 Cơ học đất

Những vấn đề địa chất công trình

624.15136 Cơ học đất cho đất không bão hoà

624.1834 Kết cấu bê tông cốt thép

628 Quá trình công nghệ môi trường

628.0285 AutoCAD - kỹ thuật môi trường

628.1 Cấp thoát nước

628.162 Xử lý nước cấp

628.3 Quan trắc nước thải công nghiệp

Kỹ thuật xử lý nước thải

Xử lý nước thải đô thị

Xử lý nước thải : Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước

Công nghệ xử lý nước thải

628.4 Công nghệ môi trường

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa

Công nghệ sinh học môi trường

628.44 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

628.53 Công nghệ xử lý khí thải

629.8 Tự động hóa

631.4 Đất và bảo vệ đất 

Sinh thái môi trường đất

631.8 Hoá học nông nghiệp

657 Mô hình toán trong hạch toán kinh tế môi trường

660.6 Hóa kỹ thuật môi trường

692.1 Vẽ kỹ thuật xây dựng: Bài tập

Vẽ kỹ thuật xây dựng: đã được hội đồng môn học của Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy cho các trường Đại học Kỹ thuật