Tài nguyên nội sinh Dspace

Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn

Các bộ sưu tập liên quan:

 1. Đề thi tham khảo
 2. Giáo trình
 3. Khóa luận tốt nghiệp
 4. Nghiên cứu khoa học
 5. Thông tin khoa học

ProQuest

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn Proquest central)

Để tra cứu và download tài liệu, bạn đọc truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang

Tài liệu công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Truy cập vào địa chỉ: http://lhtv.vista.vn - Bấm chọn Tài liệu công bố Khoa học và công nghệ Việt Nam

(Để tra cứu và download tài liệu, bạn đọc truy cập theo hệ thống mạng nội bộ)

Gồm các nhan đề tạp chí sau:

 1. Khoa học Giáo dục Việt Nam
 2. Giáo Dục & Xã hội
 3. Dạy và Học ngày nay
 4. Giáo dục Mầm non
 5. Tâm lý học
 6. Tâm lý học xã hội
 7. Giáo Dục
 8. Giáo dục lý luận
 9. Phát triển Giáo dục
 10. Thiết bị giáo dục
 11. Xã hội học

Cơ sở dữ liệu Kết quả nghiên cứu cấp quốc gia (KQNC-CQG):

Địa chỉ truy cập:

http://www.cesti.gov.vn/ket-qua-nghien-cuu-vn/content/blogcategory/94/264

Thông tin tài khoản vui lòng liên hệ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Bạn đọc chỉ xem được toàn văn tài liệu (muốn tải toàn văn tài liệu bạn đọc gửi yêu cầu về mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ sở dữ liệu khác:

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến  http://www.vjol.info/index.php/hists