1. Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn/
 2. Cục công nghệ thông tin http://www.dinte.vn/
 3. Viện Công nghệ thông tin http://www.ioit.ac.vn/default.htm
 4. Trường Đại học Công nghệ thông tin http://www.uit.edu.vn/
 5. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS http://www.cirensoft.vn/
 6. Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi http://phanmemthuyloi.vn/
 7. Trung tâm Công nghệ phần mềm – Trường ĐH Cần Thơ http://aptech.cusc.vn/
 8. Thư viện tin học http://thuvientinhoc.vn/
 9. Kho mã nguồn mở online http://sourceforge.net/
 10. Tin công nghệ http://www.tech24.vn/
 11. Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
 12. Thư viện code http://megacode.vn/