Danh mục sách ngành Marketing có tại Thư viện

174 Đạo đức kinh doanh

327.597 Quan hệ công chúng

330.0151 Nguyên lý thống kê kinh doanh

330.1 Kinh tế lượng

332.042 Tài chính quốc tế

332.1  Marketing ngân hàng

332.4  Lý thuyết tài chính – tiền tệ

333.7 Kinh tế môi trường

336.2 Thuế

337 Quan hệ kinh tế quốc tế

           Kinh tế quốc tế

338.5 Kinh tế vi mô

338.9 Kinh tế phát triển

339 Kinh tế vĩ mô

346.59707 Pháp luật kinh tế

          Pháp luật doanh nghiệp

332.09597 Phát triển sản phẩm

380.10285 Thương mại điện tử

382.3 Thương mại quốc tế

657 Nguyên lý kế toán

657.48 Kế toán tài chính

658 Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị logistics

          Quản trị học

  1. 401 Chiến lược kinh doanh

               Kế hoạch kinh doanh

658.3 Hành vi tổ chức

Quản trị nguồn nhân lực

658.4 Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo

658.5 Quản trị sản xuất

658.562 Quản lý chất lượng

658.8  E – marketing

           Marketing du lịch

           Quản trị marketing

            Kế hoạch marketing

658.81 Quản trị bán hàng

            Quản lý bán lẻ

658.812 Quản trị mối quan hệ khách hàng

658.827 Quản trị thương hiệu

658.834  Hành vi khách hàng

658.848 Marketing quốc tế