Danh mục sách ngành Việt Nam học có tại Thư viện

Từ điển chuyên ngành và sách tham khảo   

 1. Sổ tay văn hóa Việt Nam, Số phân loại: 306.0899592/ Ch312
 2. Từ điển văn hóa ẩm thực Việt Nam Tác phẩm được giải thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam năm 2000, Số phân loại: 641.503597 /D513
 3. Từ điển địa danh lịch sử văn hoá du lịch Việt Nam, Số phân loại: 910.202597/T121/2002
 4. Cẩm nang du lịch Việt Nam,, Số phân loại: 915.97/ C120
 5. Sổ tay địa danh Việt Nam , Số phân loại: 915.97/ D557
 6. Địa chí An Giang : sơ thảo, Số phân loại: 915.97821/Đ301/2003
 7. Địa chí An Giang. Tập 2 : Sơ thảo, Số phân loại: 915.97821/Đ301-T2/2007
 8. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam , Số phân loại: 920.0597/ Th116 
 9. Việt Nam toàn cảnh = Viet Nam Discovery, Số phân loại:: 959.7/V308/1998
 10. Nguồn gốc tên gọi các nước trên thế giới : quốc kỳ - quốc huy - quốc ca, Số phân loại:: 900/Ng517
 11. Biên niên sử thế giới : từ tiền sử đến hiện đại, Số phân loại:: 904/D115/2004
 12. ALMANACH những nền văn minh thế giới, Số phân loại:: 909/A316/1999
 13. Bộ thông sử thế giới vạn năm - T1 : Có tranh minh họa, Số phân loại:: 909/B450/T1/2000
 14. Western civilization : a social and cultural history, Số phân loại:: 909/K52/2003
 15. Từ điển khoa học trái đất và thiên văn học Anh – Việt, Số phân loại: 550.03/ T550
 16. Siphandone: The Mekong under threat, Số phân loại: 910/K89/2009
 17. Thế giới: 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, Số phân loại: 910/Th250/2003
 18. Tìm hiểu các nước trên thế giới: 202 quốc gia và vùng lãnh thổ, Số phân loại:: 910/D561
 19. Từ điển tên riêng thế giới, Số phân loại:: 929.3/Th106/1995

Sách theo ngành đào tạo

111.85 Mỹ học đại cương

150 Tâm lý học (Tâm lý học đại cương)

158.5 Kỹ năng thương lượng, đàm phán

300 Khoa học xã hội

301 Xã hội học đại cương

302.2 Các kỹ năng giao tiếp

305.8 Dân tộc học đại cương

306.0959 Văn hóa các nước Đông Nam Á

306.597 Cơ sở văn hóa Việt Nam

Văn hóa du lịch Việt Nam

327 Quan hệ quốc tế

327.209597 Ngoại giao Việt Nam

330 Kinh tế học đại cương

338 Sản phẩm và dịch vụ

338.4 Quy hoạch du lịch

338.47 Kinh tế du lịch : (Tài liệu photo)

Nhập môn khoa học du lịch

Tâm lý học kinh doanh du lịch

390 Phong tục, nghi thức, văn hóa dân gian

394.209597 Các phong tục, lễ hội văn hóa Việt Nam

398.209597  Văn học dân gian Việt Nam

400 Ngôn ngữ

428.24 Thực hành đàm thoại tiếng Anh ngành du lịch

495.922 Tiếng Việt thực hành

600 Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

641 Thực phẩm và đồ uống

641.5 Văn hóa ẩm thực

647 Quản lý cơ quan

647.9 Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng: Cách tiếp cận thực tế

658 Quản lý tiếp thị

658.4 Quản lý nhà hàng – khách sạn

658.8 Giáo trình Marketing du lịch

680 Các sản phẩm từ nghề thủ công

680.57975 Du lịch làng nghề Việt Nam

700 Các loại hình nghệ thuật

780 Âm nhạc cổ truyền

800 Văn học

895.92209 Lịch sử văn học Việt Nam

895.922308 Danh nhân đất Việt

900 Lịch sử, địa lý

909 Lịch sử văn minh thế giới

910 Địa lý và du hành (du lịch)

910.597 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

915.97 Địa lý du lịch : (Tài liệu photo)

           Du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ : (Tài liệu photo)

           Du lịch cộng đồng

           Du lịch sinh thái

           Địa danh du lịch Việt Nam

915.977 Giáo trình các tuyến du lịch Nam Bộ : (Tài liệu photo)

920.597 Danh nhân đất Việt

930.1 Khảo cổ học

959.7 Lịch sử Việt Nam