1. Viện nghiên cứu Đông Nam Á http://iseas.vass.gov.vn
 2. Viện ngôn ngữ học  http://vienngonnguhoc.gov.vn/
 3. Viện nghiên cứu Quốc tế http://nghiencuuquocte.net/
 4. Hội khoa học lịch sử Việt Nam http://www.hoisuhoc.vn/
 5. Ngôn ngữ  http://ngonngu.net/
 6. Văn hóa  http://www.vanhoa.vn/
 7. Khoa Việt Nam Học – Đại học Sư Phạm Hà Nội  http://vns.hnue.edu.vn/
 8. Đại học Văn hóa Hà Nội  http://huc.edu.vn/vi/bvds/id239/Chuyen-de/
 9. Khoa Việt Nam học – Đại học KHXH&NV  HCM http://www.vns.edu.vn/vns/index.php?lang=vi
 10. Khoa Văn hóa học – ĐH KH XH&NV – ĐHQG TP.HCM http://www.vanhoahoc.edu.vn/
 11. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch http://www.cinet.gov.vn/Default.aspx
 12. Tổng cục Du lịch Việt Nam  http://www.vietnamtourism.com/v_pages/news/index.asp
 13. Cục Di sản Văn hóa Việt Nam  http://www.dsvh.gov.vn/#?id=15
 14. Trang lịch sử Việt Nam http://www.lichsuvietnam.vn/home.php
 15. Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế  http://www.hueworldheritage.org.vn/
 16. Tổng cục Thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn
 17. Số liệu thống kê của Ngân Hàng Thế Giới http://data.worldbank.org/topic
 18. Bản đồ http://www.vietbando.com/maps/