Cơ sở dữ liệu nổi bật

Bao gồm các cơ sở dữ liệu toàn văn thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu và các CSDL chỉ phục vụ cho bạn đọc là thành viên của Thư viện Trường Đại học An Giang.

ProQuest

ProQuest

Springer Link

Springer Link

ScienceDirect

ScienceDirect

Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

KH & CN Việt Nam

Elsevier

International Journal

!-
Access to Global Online Research in Agriculture

AGORA

Online Access to Research in the Environment

OARE

Access to Research for Development and Innovation

ARDI

Access to Research in Health Programme

HINARI

-->

 

!-
Kết quả nghiên cứu cấp quốc gia

Kết quả nghiên cứu cấp quốc gia

-->

Cơ sở dữ liệu truy cập mở


Bộ sưu tập gồm các cơ sở dữ liệu và tạp chí miễn phí ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học, do cán bộ Thư viện tìm kiếm, đánh giá, chọn lọc.
Xem tiếp

Cơ sở dữ liệu theo chủ đề


Bao gồm các cơ sở dữ liệu đa ngành và chuyên ngành như kinh tế, văn học, lịch sử, khoa học máy tính, vật lý, toán học....
Xem tiếp