1.Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến do Bộ Khoa Học và Công Nghệ quản lý. Đây là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Bạn có thể đăng ký miễn phí để truy cập dịch vụ này. Các tạp chí hiện có: Nghiên cứu tôn giáo; Công nghệ sinh học; Nghiên cứu lịch sử; Tạp chí hóa học; Khoa học và công nghệ; Tạp chí phát triển khoa học công nghệ; Khoa học xã hội Việt Nam; Tâm lý học; Quản lý kinh tế; Triết học…

Địa chỉ truy cập http://www.vjol.info

 

2. UN iLibrary

CSDL số do Liên Hợp Quốc tạo lập, cung cấp truy cập trực tuyến nhiều sách, tạp chí, dữ liệu,… Mỗi năm CSDL bổ sung khoảng 500 nhan đề mới. Khoảng 70% tài liệu trong CSDL là tiếng Anh, bao gồm nhiều chủ đề như: Phát triển kinh tế và xã hội, Môi trường và biến đổi khí hậu, Nhân sự và các vấn đề đô thị, Thương mại và Tài chính Quốc tế, Tài nguyên, Nước và Năng lượng, Luật pháp và Luật pháp Quốc tế, Sức khỏe cộng đồng,… Tất cả các tài liệu có thể đọc trực tuyến.

Địa chỉ: https://www.un-ilibrary.org/

 

3. The Open Access Journals

Tạp chí truy cập mở được thành lập với sứ mệnh phát triển một nền tảng đáng tin cậy và cung cấp quyền truy cập không hạn chế vào tài liệu khoa học để phổ biến nhanh chóng các cập nhật gần đây trong các ngành khoa học và công nghệ khác nhau. Độc giả có thể có quyền truy cập miễn phí và tận dụng cơ sở để làm phong phú thêm sự hiểu biết khoa học của họ trong các chủ đề liên quan. Tạp chí truy cập mở cung cấp một loạt các tạp chí liên ngành tập trung vào một loạt các lĩnh vực trong khoa học lâm sàng và y tế, Khoa học Dược phẩm và Đời sống.

Địa chỉ: https://www.openaccessjournals.com/

 

4. English Language Teacher Education and Development (ELTED)

Tạp chí Giáo dục và Phát triển Giáo viên Tiếng Anh (ELTED) - ISSN 1365-3741 - là một tạp chí truy cập mở được đánh giá ngang hàng cho cộng đồng ELT trên toàn thế giới. Tạp chí ELTED tìm cách cung cấp một phương tiện để trao đổi ý tưởng và thông tin về các vấn đề lý thuyết và ứng dụng liên quan đến giáo dục và phát triển giáo viên tiếng Anh. Tạp chí này nhắm đến tất cả những người liên quan đến giáo dục và phát triển giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới, hiện tại, có rất ít tạp chí được xuất bản liên quan đến các lĩnh vực này.

Địa chỉ: http://www.elted.net

 

5. PLoS – Public Library of Science

Thư viện khoa học công cộng (PLoS) là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ do các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực y học thành lập với cam kết đưa thông tin khoa học phục vụ miễn phí cho cộng đồng: đó là các nhà khoa học, bác sĩ, bệnh nhân, sinh viên… ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thông qua thư viện khoa học này, PLoS còn muốn thu hút sự quan tâm cũng như khơi dậy trí tưởng tượng của công chúng, những người không hoạt động trong lĩnh vực khoa học để có thể hiểu và say mê khám phá khoa học.
PLoS cho phép truy cập miễn phí, không giới hạn các ấn phẩm được đưa lên trang web của họ cho dù đây là những tài liệu do họ xuất bản hay những bài nghiên cứu do các nhà khoa học gửi tới. Bạn đọc được phép tải, copy, phân phối và sử dụng tài liệu theo ý muốn với điều kiện tài liệu gốc phải được trích dẫn đầy đủ.

Địa chỉ: https://journals.plos.org

 

6. The Journal of Teaching English with Technology

Tạp chí Giảng dạy Tiếng Anh với Công nghệ (TEwT) là một tạp chí tập trung chủ yếu vào việc sử dụng công nghệ trong TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác).

Tạp chí quan tâm đến các bài viết lý thuyết và thực tế gây được tiếng vang với khán giả quốc tế. TEwT đôi khi xuất bản các vấn đề đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn hơn về sử dụng công nghệ trong giáo dục ngôn ngữ.
Tất cả các giấy tờ TEwT là miễn phí để truy cập.

Địa chỉ: http://www.tewtjournal.org

 

7. GEMA Online® Journal of Language Studies

Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ của Gema Online® là một ESCI (ISI, WoS) và Scopus được tạp chí quốc tế đánh giá là tạp chí quốc tế được xuất bản bởi UKM Press. Mục đích của tạp chí là cung cấp một địa điểm cho các nhà nghiên cứu và thực hành ngôn ngữ để chia sẻ lý thuyết, quan điểm, kết quả nghiên cứu và thực hành trong lớp học trong các lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ học, ngoại ngữ và văn học. Bài viết được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Malay.

Địa chỉ: http://ejournal.ukm.my/gema/index

 

8.. Apples – Journal of Applied Language Studies

Táo - Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ Ứng dụng là một tạp chí điện tử quốc tế được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Ứng dụng tại Đại học Jyväskylä, Phần Lan. Nó xuất bản các bài viết chia sẻ một định hướng liên ngành, áp dụng cho các vấn đề ngôn ngữ trong xã hội. Cụ thể hơn, các lĩnh vực quan tâm của tạp chí bao gồm đa ngôn ngữ và đa văn hóa, nghiên cứu diễn ngôn, văn học đa phương thức và sư phạm, vấn đề bản sắc, đánh giá ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ và chính sách giáo dục ngôn ngữ.

Địa chỉ: http://apples.jyu.fi/

 

9. Studies in Applied Linguistics and TESOL

Các nghiên cứu về Ngôn ngữ học ứng dụng & TESOL (SALT) là một tạp chí truy cập mở cam kết xây dựng một cộng đồng và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận giữa sinh viên, giáo sư và các học viên về Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL trên toàn thế giới thông qua việc xuất bản nghiên cứu thực nghiệm chất lượng, đánh giá tài liệu và phỏng vấn với các học giả hàng đầu trong lĩnh vực này.

Địa chỉ: https://tesolal.columbia.edu

 

10. Biomed Central

Biomed Central tập trung phát triển các tạp chí khoa học liên quan đến lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa và cung cấp hơn 220 tạp chí khoa học chuyên ngành. Cac tạp chí còn được thống kê hệ số ảnh hưởng (impact factors) nên bạn đọc sẽ có thêm cở sở để lựa chọn những tài liệu phù hợp. Một số tạp chí được đánh giá là có hệ số ảnh hưởng khá cao trên Biomed Central như Genome Biology và Biotechnology for Biofuels.

Địa chỉ truy cập http://www.biomedcentral.com

 

11. JSTOR

JSTOR là một thư viện điện tử được thành lập năm 1995. Nó là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tìm kiếm các bài nghiên cứu với các chủ đề khác nhau. Trong đó, bạn có thể download được toàn văn của một số tạp chí cho phép truy cập mở.

Địa chỉ truy cập: http://www.jstor.org/

 

Một số cơ sở dữ liệu khác: