Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

 Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Chọn STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam)
 Hướng dẫn tra cứu
 Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Vui lòng truy cập theo mạng nội bộ của Trường