Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect:

  1. Aquaculture (Vol: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497)
  2. Computers & Education (Vol: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)
  3. Environmental Research (Vol: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167)
  4. Journal of Biotechnology (Vol: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285)
  5. Life Sciences (Vol: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
  6. International Journal of Project Management (Vol: 36 issue 1, issue 2, issue 3, issue 4, issue 5, issue 6, issue 7)
  7. Ecosystem services (Vol: 29, 30, 31, 32, 33)
  8. Agricultural and Natural Resources (Vol 52 issue 1, issue 2)
  9. Research in Veterinary Science (Vol: 116, 117, 118, 119, 120)
  10. Journal of Economics and Business (Vol:95, 96, 97, 98, 99)

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

  Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến do Bộ Khoa Học và Công Nghệ quản lý. Đây là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Bạn có thể đăng ký miễn phí để truy cập dịch vụ này. Các tạp chí hiện có: Nghiên cứu tôn giáo; Công nghệ sinh học; Nghiên cứu lịch sử; Tạp chí hóa học; Khoa học và công nghệ; Tạp chí phát triển khoa học công nghệ; Khoa học xã hội Việt Nam; Tâm lý học; Quản lý kinh tế; Triết học…

Địa chỉ truy cập http://www.vjol.info

 

Thư viện luận văn, luận án

Cung cấp thông tin luận văn tốt nghiệp và luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo trong cả nước. Các tài liệu được phân loại theo từng chủ đề riêng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp các bạn dễ dàng trong việc lựa chọn tài liệu tham khảo.

Địa chỉ truy cập: http://luanvan.moet.edu.vn

 

JSTOR

JSTOR là một thư viện điện tử được thành lập năm 1995. Nó là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tìm kiếm các bài nghiên cứu với các chủ đề khác nhau. Trong đó, bạn có thể download được toàn văn của một số tạp chí cho phép truy cập mở.

Địa chỉ truy cập: http://www.jstor.org/

 

Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications) cung cấp một số tài nguyên bao gồm: các tài liệu đào tạo và các ẩn phẩm được tải về và sử dụng miễn phí. Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các cơ hội tại INASP như công việc, thực tập, hợp tác và các dự án tình nguyện. Đối với các khoản tài trợ nhỏ và cơ hội cạnh tranh cũng như liên kết, các ấn phẩm và các nguồn lực đào tạo.

Xem thêm thông tin tại http://www.inasp.info/

 

Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation)

Đây là website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của gần 1000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Địa chỉ truy cập http://oatd.org

 

QUT E-print

QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland. Bộ sưu tập bao gồm bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn, sách…Bộ sưu tập này cho phép bạn xem và tải miễn phí các loại hình tài liệu trên.

Địa chỉ truy cập http://eprints.qut.edu.au

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ được xây dựng và quản lý bởi Thư viện trường Đại học Lund-Mỹ. Hiện nay, có khoảng 129 tạp chí khoa học có thể khai thác trên DOAJvàhơn 121 nước tham gia đăng tạp chí trên DOAJ. Bên cạnh sự đa dạng về mặt ngôn ngữ, DOAJ được xem là một trong những nguồn dữ liệu tập chí khoa học đa dạng về mặt chủ đề. Một số chủ đề có thể khai thác trên DOAJ như Nông nghiệp và Khoa học thực phẩm (Agriculture and Food Sciences)

Địa chỉ truy cập http://www.doaj.org/

 

Biomed Central

Biomed Central tập trung phát triển các tạp chí khoa học liên quan đến lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa và cung cấp hơn 220 tạp chí khoa học chuyên ngành. Cac tạp chí còn được thống kê hệ số ảnh hưởng (impact factors) nên bạn đọc sẽ có thêm cở sở để lựa chọn những tài liệu phù hợp. Một số tạp chí được đánh giá là có hệ số ảnh hưởng khá cao trên Biomed Central như Genome Biology và Biotechnology for Biofuels.

Địa chỉ truy cập http://www.biomedcentral.com

 

Autralasian Digital Theses-ADT

ADT được xây dựng vào năm 1998 với sự tham gia ban đầu của 7 trường đại học tại Australia. Đến năm 2001, 38 thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) tham gia vào dự án ADT. Đến năm 2005, ADT kết nạp thêm các thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand. ADT ra đời nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên của các trường thành viên có thể tìm kiếm thông tin khoa học của các trường thông qua một công cụ tìm kiếm chung (cross-search interface).

Địa chỉ truy cập http://trove.nla.gov.au/general/about

 

Electronic Theses Online Service - EThOs

EThOsdo Thư viện Anh (Thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh) xây dựng và phát triển. Dịch vụ ra đời cũng nhắm tạo ra điểm đến duy nhất để bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những nghiên cứu (luận án tiến sỹ) của các tác giả từng học tập tại các trường đại học, học viện tại Vương Quốc Anh. Đặc biệt, việc phát triển EthOsnhằm giúp cho bạn đọc có thể tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu được xuất bản trước năm 1800 (tài liệu chỉ có bản in).

Địa chỉ truy cập http://ethos.bl.uk/Home.do

 

DART-Europe E-theses Portal

DART được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi đến duy nhất nhằm giúp bạn đọc có thể tiếp cận các tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ) do các sinh viên đã từng học tập tại các trường đại học ở Châu Âu thực hiện. Ngoài ra, sự ra đời của cổng thông tin DART cũng nhằm mở rộng quy mô phổ biến thông tin nghiên cứu. Do đó, chính sách phục vụ của cổng thông tin là cho phép bạn đọc truy cập toàn văn tất cả tài liệu được lưu trữ. Hiện nay, DART cho phép bạn đọc truy cập toàn văn khoảng 550.000 tài liệu nghiên cứu của 564 trường đại học tại 28 nước ở Châu Âu.

Địa chỉ truy cập http://www.dart-europe.eu/About/info.php

 

Cybertesis

Cổng thông tin Cybertesis được thành lập dưới sự tài trợ của tổ chức UNESCO và Fons Francophone des Inforoutes. Cổng thông tin là sản phẩm hợp tác của các trường đại học Chile, đại học de Lyon, Montreal, và 32 trường đại học ở Châu Âu, Phi và Mỹ La Tinh. Bạn đọc có thể truy cập toàn văn của khoảng 50.000 tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ) tại Cybertesis.

Địa chỉ truy cập http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/key-organizations/latin-america-and-the-caribbean/cybertesis/

 

Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam được xây dựng với mục tiêu tạo ra kho tài liệu của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội. Đây sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Hiện nay trang web về học liệu mở có trên 2100 môn học (với hơn 22.148 tài liệu, 513 tuyển tập từ 6.743 tác giả) bao gồm các bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm về các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ thông tin, quản trị mạng v.v Nội dung bao gồm: các khoá học, các tài liệu học tập, các module nội dung bài giảng, các đối tượng học tập, tuyển tập, tạp chí,… Công cụ: phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện nội dung học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học tập (CLMS), các công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến.

Địa chỉ truy cập http://voer.edu.vn

 

Một số cơ sở dữ liệu khác

Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

 Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Chọn STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam)
 Hướng dẫn tra cứu
 Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Vui lòng truy cập theo mạng nội bộ của Trường

ScienceDirect là một trong những bộ sưu tập trực tuyến lớn nhất được xuất bản trên thế giới, thuộc bản quyền của nhà xuất bản Elsevier gồm gần 10 triệu bài viết từ trên 2.500 tạp chí, trên 6.000 sách điện tử, các công trình khoa học, hàng loạt sách và sổ tay do Elsevier xuất bản.Tập hợp các bài viết về các lĩnh vực: khoa học vật lý và kỹ thuật, khoa học đời sống, khoa học sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn.

  Địa chỉ truy cập: http://www.sciencedirect.com
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Yêu cầu toàn văn vui lòng liên hệ email hỗ trợ

Springerlink là cơ sở dữ liệu cung cấp các nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm các thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,...tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field).

  Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin tài khoản truy cập vui lòng liên hệ email hỗ trợ

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal.

  Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Chọn Proquest central)
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê lượt sử dụng năm 2017

Lưu ý: Vui lòng truy cập theo mạng nội bộ của Trường