Bản tin các trung tâm học liệu của trường Đại học Thái Nguyên:

Chuyên cập nhật tin tức và sự kiện mới nhất của các Trung Tâm Học Liệu(TTHL) và các thư viện trong nước

Tổng kết quá trình hoạt động của các TTHL( Thái Nguyên, Đà Nẵng, Huế, Đại học Cần Thơ)Giới thiệu ứng dụng Công nghệ thông tin và tài liệu mới.

Đặc biệt các bản tin thư viện khắp nơi sẽ cung cấp cho các bạn những bài viết về những thư viện trên thế giới.

Địa chỉ : http://www.lrc-tnu.edu.vn/bantin/vi