Bạn cần các số liệu chính xác về những biến động Kinh tế, những tư liệu lịch sử của toàn thế giới. Bạn hãy đến với kho thông tin Liên Hiệp Quốc, Trang web này lưu trữ hơn 55 triệu tin bài, vô số tài liệu, số liệu về đủ mọi lĩnh vực, khái quát toàn bộ lịch sử của thế giới hiện đại. Bạn có thể xem các chỉ số phát triển nhiều mặt của từng quốc gia tại mục “Data” , hay tra cứu các thuật ngữ dùng trong ngoại giao quốc tế tại mục “Glossary” và còn nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá…

Website: http://data.un.org