Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho bạn đọc nói chung và cho ngành kinh tế nói riêng, đây là nơi tập trung rất nhiều luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ thuộc các ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế phát triển, kinh tế chính trị, thương mại, kế toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính nhà nước, ngân hàng,…cho phép truy cập toàn văn.
Website: http://www.sdh.ueh.edu.vn --> Tài liệu tham khảo --> Luận văn thạc sĩ / Luận án tiến sĩ