Edinburgh University Press xuất bản hơn 30 tạp chí trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đối tượng nghiên cứu bao  gồm châu Phi, Hồi giáo & Trung Đông, chính trị, tôn giáo học và luật.

Edinburgh University Press đã thiết lập truy cập cho các quốc gia. Bạn không cần phải đăng ký để sử dụng các dịch vụ mà trang web cung cấp. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào trang web thông qua việc kết nối địa chỉ IP, và truy cập miễn phí tự động.

Edinburgh University Press giới thiệu bộ tài nguyên gồm tạp chí và sách đã được xuất bản. Đối với tạp chí, liệt kê ra toàn bộ nội dung của quyển tạp chí, bạn có thể đọc phần tóm tắt hay toàn văn dạng PDF.
Về sách, bạn có thể xem toàn bộ cung nội dung của của quyển sách thông qua bảng mục lục, giới thiệu tiểu sử tác giả, xem những lời bình về tác phẩm đó.

Để có thể sử dụng và tham khảo tài nguyên nói trên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ: