Bạn muốn tìm những luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, giáo trình giảng dạy,…Thư Viện Đại học An Giang sẽ đáp ứng cho các bạn những nhu cầu đó. Hiện nay, Thư Viện đang lưu trữ trên 1000 tài liệu số hóa của giáo viên, sinh viên của trường như: Giáo trình, Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn – luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, thông tin hội thảo, chuyên đề, đề thi tham khảo,…nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên, sinh viên của trường.
Điều kiện đăng ký vui lòng đọc trên trang DSPACE
Website: http://lib.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=192