Bản đồ trực tuyến bảo vệ vùng bờ đánh giá tổng thể về bảo vệ vùng bờ theo chiều dài 480 km đường bờ biển của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Việt Nam. Bản đồ chia đường bờ ĐBSCL thành 49 đoạn về bảo vệ bờ biển, phân tích mức độ cấp bách của các biện pháp bảo vệ vùng bờ và giải pháp phù hợp cho từng đoạn – từ giải pháp mềm như phục hồi rừng ngập mặn đến giải pháp cứng như kè chắn sóng hay đê. (Đây là 1 phần của Chương trình ICMP)

Bản đồ cũng đi kèm với video và ảnh tại một đoạn, thông tin về diễn biến đường bờ trong vòng 100 năm qua cũng như các thông tin khác.

Bản đồ dựa trên một số nghiên cứu, khảo sát do Chương trình ICMP thực hiện trong giai đoạn 2011-2016. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại các nghiên cứu cụ thể, đặc biệt báo cáo “Bảo vệ tổng hợp vùng bờ và phục hồi rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long – Nghiên cứu tiền khả thi cho đầu tư và bảo vệ vùng bờ theo chiều dài 480 km ở Đồng bằng sông Cửu Long”, trong đó phân tích điều kiện hiện trường, các hệ thống bảo vệ vùng bờ hiện có tại từng tỉnh ven biển ĐBSCL, và đưa ra kiến nghị đầy đủ các biện pháp bảo vệ vùng bờ và trình tự các bước thực hiện cho các hoạt động đầu tư tiếp theo.

Độ tin cậy của các phân tích của từng đoạn khác nhau. Thông tin cụ thể của từng đoạn có thể tham khảo tại nghiên cứu “Bảo vệ tổng hợp vùng bờ và phục hồi rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Open Coastal Protection Web-Map (English)

Bản đồ trực tuyến bảo vệ vùng bờ (Tiếng Việt)

Các nghiên cứu của ICMP cung cấp thông tin sâu hơn về bảo vệ vùng bờ ở Đồng bằng sông Cửu Long và nội dung cụ thể của Bản đồ trực tuyến:

- Bảo vệ tổng hợp vùng bờ và phục hồi rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long – Nghiên cứu tiền khả thi cho đầu tư và bảo vệ vùng bờ theo chiều dài 480 km ở Đồng bằng sông Cửu Long

 Tải về : Tiếng Việt

- Hướng dẫn quản lý bờ biển: Bảo vệ bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tải về : Tiếng Việt

- Tư vấn kỹ thuật Bảo vệ bờ biển tỉnh Cà Mau

Tải về : Tiếng Việt

- Khảo sát mô hình xói lở ở tỉnh Sóc Trăng

Tải về : Tiếng Việt

- Đánh giá bằng phương pháp ghi hình và lập bản đồ đường bờ biển tỉnh Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tải về : Tiếng Việt

- Quản lý rừng ngập mặn: Sổ tay hướng dẫn phương pháp trồng và bảo tồn rừng ngập mặn thích hợp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tải về : Tiếng Việt

- Báo cáo khảo sát đê: Kết quả của đợt khảo sát đê ban đầu tại tỉnh Cà Mau

Tải về : Tiếng Việt

- Nghiên cứu điển hình: Thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng đê biển: Bài học kinh nghiệm ở tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Tải về : Tiếng Việt

Nguồn: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp (https://daln.gov.vn/vi/home.html)