PDF Drive là một công cụ tìm kiếm miễn phí cho phép bạn tìm kiếm, xem trước và tải xuống hàng triệu tệp PDF vào thiết bị của bạn. Thư viện PDF Drive luôn được cập nhật và liên tục phát triển cung cấp cho bạn một cơ sở dữ liệu khổng lồ để tìm kiếm. Ngoài các công cụ tìm kiếm truyền thống, PDF Drive còn có các tính năng bổ sung sau:

Xem trước

Tất cả các tệp đều có ảnh bìa giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Lọc nâng cao

Bạn có thể lọc và sắp xếp các tệp PDF theo số trang, ngày xuất bản, kích thước tệp và / hoặc theo mức độ phổ biến.

Nhanh

Chỉ mất một phần nghìn giây để tìm kiếm các tệp PDF.

Cập nhật

Lưu trữ của PDF Drive liên tục phát triển trong khi được cập nhật liên tục và hiệu quả.

Đã đồng bộ hóa

Có thể truy cập cùng một phiên bản PDF của bất kỳ tệp nào từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có kết nối internet.

Thông minh

PDF Drive cung cấp các đề xuất dựa trên sở thích của bạn và các tìm kiếm gần đây.