Từ năm 2008, Tổng cục Du lịch đã triển khai ứng dụng đồng bộ trên toàn quốc hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên du lịch (http://www.huongdanvien.vn/).

Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng và trực tiếp quản lý người lao động – hướng dẫn viên du lịch đầu tiên ở Việt Nam với sự tham gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch trên toàn quốc. Qua hơn 10 năm ứng dụng với một số lần nâng cấp tính năng cho phù hợp thực tiễn quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu, đến nay, hệ thống này đã và đang quản lý hơn 21.000 hồ sơ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa đang hoạt động trên toàn quốc, hơn 60 hồ sơ của các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo ngắn hạn, kiểm tra, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và ngoại ngữ du lịch cùng hơn 15.000 hồ sơ học viên đã hoàn thành các khóa học, đã đạt trong các kỳ kiểm tra nghiệp vụ và ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo này tổ chức.

Với các bạn đang theo học ngành Du lịch, đây là một địa chỉ vừa tiện ích vừa nhanh chóng giúp các bạn tìm kiếm thông tin cũng như các văn bản và vấn đề liên quan đến ngành học của mình và cả trong nghề nghiệp sau này