Các thông tin về khí tượng thủy văn là vấn đề được quan tâm của nhiều người. Nó không chỉ giúp chúng ta chủ động trong sản xuất, tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra mà còn giúp chúng ta tận dụng ngược các điều kiện tự nhiên phục vụ lại lợi ích của con người. Sau đây là hai địa chỉ cung cấp các thông tin về khí tượng thủy văn đáng tin cậy mà các bạn có thể tham khảo.

Trung tâm dữ liệu Khí tượng thủy văn

Trang Web này được xây dựng bởi một nhóm các nhà nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu.

Địa chỉ truy cập: http://cmh.com.vn/

Mục đích nhằm cung cấp, chia sẻ các thông tin về khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu; chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học đã được công bố trong lĩnh vực khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu đến rộng rãi mọi người.

Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu… là các thông tin mà các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ này.

Địa chỉ truy cập: http://www.imh.ac.vn/