Nếu bạn đang lên kế hoạch khám phá các điểm du lịch ở An Giang, bạn nên tham khảo trang Thông tin du lịch An Giang (http://www.agtravellive.com).

Ngoài những tin tức du lịch được cập nhật thường xuyên, Trang web còn cung cấp cho các bạn các thông tin về các địa điểm du lịch nổi tiếng, các món ăn đặc sản theo vùng miền, gợi ý các khách sạn để bạn có thể lựa chọn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ở từng địa điểm bạn đến. Trang web còn hỗ trợ tính năng phản hồi và đánh giá các địa điểm du lịch mà bạn trải nghiệm. Bạn có thể tham khảo ý kiến phản hồi trên để lựa chọn địa điểm du lịch phù hợp.

1. Các địa điểm du lịch nổi tiếng

 

2. Các món ăn đặc sản

 

3. Gợi ý các khách sản ở từng điểm bạn đến

 

4. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ