Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam được Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chính thức công bố ngày 07/10/2011 trong dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường. Từ điển gồm hơn 7400 mục từ, thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy nông, kinh tế nông nghiệp, , cơ điện nông nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản…

Đây là công trình khoa học, sản phẩm trí tuệ của hơn 100 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ là cán bộ giảng dạy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với sự cộng tác của một số nhà khoa học thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam. Từ điển có tham khảo một số tư liệu của các tác giả trong và ngoài nước.

Bia tu dien nong nghiep 

Địa chỉ truy cập: http://vitc.edu.vn/tudiennn/