Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận Từ điển học và Bách khoa thư, tổ chức biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành và thuật ngữ, từ điển đa ngữ, các loại từ điển tiếng Việt và từ điển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; thực hiện tư vấn và đào tạo về từ điển học và bách khoa thư.

Trên trang thông tin điện tử của Viện, các bạn có thể tra cứu từ điển online bất kỳ thứ gì các bàn muốn tìm hiểu. Ngoài ra, trên Trang còn cung cấp sẵn cho chúng ta bộ Bách khoa thư về Biển đảo, và nhiều thông tin khác mà chúng ta có thể khai thác.

Các bạn truy cập vào địa chỉ này để tham khảo nhé!