Oxford Scholarship Online (OSO) là một thư viện trực tuyến lớn, không ngừng phát triển nguồn tài nguyên, cung cấp quyền truy cập dễ dàng tới hơn 15.000 cuốn sách học thuật nổi tiếng thế giới của Oxford University Press (OUP). Tài liệu trên OSO thuộc các lĩnh vực như: nhân văn, khoa học xã hội, y học và luật pháp,...

Ra mắt vào năm 2003 với bốn mô-đun chủ đề, OSO hiện có sẵn trong 20 lĩnh vực chủ đề.

OSO là một nguồn tài nguyên nghiên cứu cần thiết cho các bạn sinh viên, các học giả, nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Lưu ý khi tìm kiếm trong CSDL này: Click vào option Oxford Scholarship Online trước khi nhập từ khóa tìm kiếm (Không để ở mục All Partner Presses) (như hình)

Để có thể tham khảo cũng như download tài liệu, các bạn truy cập tại đây và quét chọn tất cả bài viết này để biết thông tin tài khoản truy cập.
Tài khoản:
Username: BOL556
Password: 21017