Sau đây là những trang web mà các bạn sinh viên các ngành Nông nghiệp có thể tham khảo để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Tổng cục Thống kê Việt Nam

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

 • Đây là nguồn cung cấp các thông tin khoa học kỹ thuật, các chủ trương chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và xúc tiến thương mại nông, lâm sản.

Niên giám Nông nghiệp Việt nam

LĨNH VỰC THUỶ SẢN

Thông tin Khoa học – Công nghệ - Kinh tế Thuỷ sản

 • Địa chỉ truy cập: http://www.fistenet.gov.vn/index.asp 
 • Cung cấp các tài liệu KHKT chuyên ngành và các tài liệu khác có liên quan đến lĩnh vực thủy sản. Các số liệu thống kê về thương mại thủy sản, về thị trường và giá cả của tất cả các mặt hàng thủy sản cũng được đăng tải trên trang web này.

Khuyến ngư Việt Nam

 • Trang thông tin điện tử của Trung tâm khuyến ngư quốc gia - Bộ Thuỷ sản. Người dùng có thể truy cập được nhiều thông tin hữu ích về môi trường thuỷ sản, mô hình khuyến ngư, cũng như các kiến thức về khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản

Bộ Thuỷ sản

 • Trang web của Bộ Thuỷ sản, các  thông tin về các hoạt động cũng như các văn bản pháp quy có liên quan đến ngành thuỷ sản.

FIGIS

 • Địa chỉ truy cập: http://www.fao.org/fishery/en
 • Đây là CSDL chuyên về lĩnh vực thuỷ sản do tổ chức FAO (Food and Agriculture Organization) của Liên hiệp quốc thành lập. Nó cung cấp các thông tin về lĩnh vực thuỷ sản như kỹ thuật nuôi trồng, khai thác và chế biến thuỷ hải sản và các thông tin có liên quan khác.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 - Bộ Thủy sản

 • Địa chỉ truy cập: http://www.ria1.org/
 • Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản bao gồm: nghiên cứu các vấn đề về giống, nuôi trồng, bệnh, môi trường thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản nội địa và ven biển; công nghệ sau thu hoạch; nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. 

LĨNH VỰC THÚ Y

Cục Thú y Việt Nam 

 • Địa chỉ truy cập: http://www.cucthuy.gov.vn
 • Giới thiệu và phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật về thú y của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp những thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật thú y hiện hành.

Những trang web của các tổ chức trong và ngoài nước có đề cập đến vấn đề dịch cúm gia cầm như:

 LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

VETGATE (UK)

 • Địa chỉ truy cập: http://www.vetgate.ac.uk/
 • Đây là cổng kết nối thông tin được đánh giá cao về chất lượng và độ tin cậy do các chuyên gia thông tin của trường ĐH Nottingham Greenfield Medical (Anh) sáng lập. Trang web cung cấp các đường dẫn đến các nguồn thông tin trên Internet có chất lượng và luôn được cập nhật về lĩnh vực Chăn nuôi - thú y.

Viện Chăn nuôi Việt Nam

 • Địa chỉ truy cập: http://www.vcn.vnn.vn
 • Trang Web chia sẻ các thông tin về tình hình sản xuất và nghiên cứu của ngành Chăn nuôi Việt Nam

Animal Health Information Specialists 

 • Địa chỉ truy cập: http://130.88.13.178
 • Đây là trang web cung cấp và chia sẻ thông tin về lĩnh vực thú y do một nhóm các chuyên gia thông tin và thư viện có kinh nghiệm về lĩnh vực này thực hiện.

Fao Animal Health Pages 

 • Địa chỉ truy cập: http://apps3.fao.org/vs/index.htm/
 • Đây là trang web do Tổ chức FAO của Liên hiệp quốc thành lập. Nó cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin cập nhật về lĩnh vực thú y.

Trang Web các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT