Các bạn đang muốn tìm các số liệu thống kê về ngành du lịch thì vào ngay trang này nhé “Cơ sở dữ liệu thống kê du lịch”.

Trang thông tin cung cấp cho các bạn đầy đủ các số liệu về: khách quốc tế đến Việt Nam; chi tiêu của khách quốc tế; thông tin về khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch; các cơ sở lưu trú; các doanh nghiệp lữu hành,…và nhiều thông tin khác về ngành du lịch.