Atlas Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trên phạm vi 63 tỉnh thành trong cả nước. Hệ thống dữ liệu bản đồ điện tử của tập atlas được thu thập, tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Nguồn tư liệu được Tổng cục Thống kê và các cơ quan khác như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2015.

Atlas bao gồm các chủ đề chính như hiện trạng sử dụng đất; hiện trạng lớp phủ rừng; thổ nhưỡng; các yếu tố hành chính, địa lý, cơ sở hạ tầng; các số liệu sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội khác.

 

Atlas Nông nghiệp Việt Nam được biên tập tại Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.