Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 1.438 tài liệu điện tử toàn văn về lĩnh vực Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo trực tuyến hoặc tải tài liệu về sử dụng hoàn toàn miễn phí. 

Địa chỉ truy cập: Xem tại đây