Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên – Môi trường Biển, Hải đảo Việt Nam cung cấp thông tin, dữ liệu các kết quả quan trắc, nghiên cứu, điều tra, khảo sát, điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Các thông tin, dữ liệu được cập nhật thường xuyên và sắp xếp theo từng modun giúp người sử dụng dễ dàng khai thác.

Địa chỉ truy cập: http://seaportal.vodic.vn/seaportal/srv/vi/main.home