Học đại học khác ở phổ thông 

Phương pháp học Đại học là chủ động, tự học là chính, giảng viên sẽ không hướng dẫn chi tiết, cầm tay chỉ bài cho học sinh như THPT. Chúng ta phải tự tìm ra phương pháp học hiệu quả cho mình đối với các môn học dựa trên hướng dẫn của giảng viên. Sinh viên luôn phải tự học và tự nghiên cứu.

Vậy nên nếu xác định đúng đắn phương pháp học thì việc học ở đại học vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp học đại học cũng khiến cho sinh viên sao nhãng bởi không bó buộc như THPT.

Chú ý việc cập nhật thông tin

Chúng ta phải chủ động cấp nhật thông tin. Đặc biệt đối với tân sinh viên chưa quen với việc này rất nhiều sinh viên mới bỏ lỡ những thông tin quan trọng và bổ ích của trường. Vậy nên việc thiết yếu là phải thường xuyên theo dõi các trang web của trường để nắm bắt thông tin.