Học đại học khác ở phổ thông 

Phương pháp học Đại học là chủ động, tự học là chính, giảng viên sẽ không hướng dẫn chi tiết, cầm tay chỉ bài cho học sinh như THPT. Chúng ta phải tự tìm ra phương pháp học hiệu quả cho mình đối với các môn học dựa trên hướng dẫn của giảng viên. Sinh viên luôn phải tự học và tự nghiên cứu.