Trung tâm Dữ liệu Khí tượng Thủy văn cung cấp, chia sẻ các thông tin về khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu; Chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học đã được công bố trong lĩnh vực khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu.

Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy mà các bạn có thể khai thác để cập nhật thông tin về thời tiết, lũ lụt, bão, biến đổi khí hậu.... giúp mọi người chủ động trong mọi hoạt động.

Các bạn truy cập tại đây