Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của đới sống, kinh tế, xã hội trong những năm qua đã giúp việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin được dễ dàng hơn. Hiện nay, nhiều Bộ, ngành đã xây dựng CSDL tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý, và tạo điều kiện để các đối tượng có nhu cầu dễ dàng khai thác, tìm kiếm.

Đối với ngành nông nghiệp, hàng năm tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp ban hành hàng trăm tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và môi trường. Đây là những tài liệu rất quan trọng cần được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh.

 

Vì vậy, việc xây dựng CSDL ngành nông nghiệp và PTNT là rất cần thiết để phổ biến các tài liệu này. Thư viện giới thiệu cùng các bạn Cổng thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Tiêu chuẩn – Quy chuẩn kỹ thuật.

Nội dung của CSDL này bao gồm các TCVN, QCVN, TCN/TCCS, các quy định kỹ thuật liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT, thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi – thú y; Cơ điện nông nghiệp; Đất, phân bón; Môi trương nông nghiệp,…

Ngoài ra, trong CSDL còn có các tiêu chuẩn quốc tế (của các nước và các tổ chức quốc tế) liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT.

Địa chỉ truy cập: http://tieuchuan.mard.gov.vn/Home.aspx