Các bạn đang tìm các số liệu thống kê, nhưng không biết tìm ở đâu và mức độ tin cậy như thế nào? Tổng cục thống kê là nơi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn.

 

Đặc biệt, các ấn phẩm thống kê được xây dựng theo từng lĩnh vực khác nhau sẽ giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm số liệu. Các ấn phẩm có thể xem toàn văn một cách nhanh chóng mọi lúc mọi nới.

Địa chỉ truy cập: https://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=512